People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 14 *

Ganamurte - Ganamurti
Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gAnamUrtE shrI krSNa vENugAna lOla tribhuvana pAla pAhi

anupallavi

mAninI maNi shrI rukmiNi mAnasApa hAra mArajanaka divya
(gaana)

caraNam

navanIta cOra nanda satkishOra nara mitra dhIra narasimha shUra
navamEgha tEja nagajA sahaja narakAntakAja nata tyAgarAja rAja
(gaana)

Brahmam Okate - Bowli
Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

tandanAnA Ahi tandanAnA purE tandanAna bhALa tandanAnA bhaLA
brahmamokaTE para brahmamokaTE brahmamokaTE para brahmamokaTE

caraNam 1

kanduvagu hInAdhikamu lindulEvu andariki shrI harE antarAtmA
indulO jantukulamu intA okaTE andariki shrI harE antarAtmA

caraNam 2

ninDAra rAjU nidrincu nidrayu okaTE anDanE baNTu nidra adiyu okaTE
meNDaina brahmANuDu meTTu bhUmi okaTE caNDAlundEti sari bhUmi okaTE

caraNam 3

anugu dEvatalakunu ala kAma sukhamokaTE ghanakITa pashuvulaku kAma sukham okaTE
dIna mahOrAtramulu tegi dhanAdyuna-kokaTE vonara nirupEdakunu okaTE aviyu

caraNam 4

koralu SiSTnnamulu gonu nAkkalokaTE tirugu duSTAnnamulu dinu nAkkalokaTE
paragu durgandhamulapai vAyuvokaTE varusha parimaLamupai vAyuvokaTE

caraNam 5

kaDagi Enugu mIda kAyu eNda okaTE pudami suanakamu mIda bolayu-nendokaTE
kaDu puNyalanu pApa karmulanu sarigAva jaDiyu shrI venkaTEShvaru nAma-mokaTE
Bantureethi Koluvu - Hamsanadam
Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

banTu reeti kOlu viyavaiyya raama | (banTu)

anupallavi

tuNTa viNTi vaani modalaina madaa- |
dula goTTi nela goola jEyu nija ||
(banTu)

caraNam

rOmaanca manu ghana kancukamu |
raama bhaktuDanu mudra biLLayu ||
raama naama manu vara khaDga mivi |
raajillu naiyya tyaagaraajuni kE ||
(bunTu)
Kandanal Mudalai
Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: N.S. Chidambaram
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kaNDa nAL mudalAi kAdal perugudaDi kaiyinil vEl piDitta karuNai shiva bAlanai
anupallavi

vaNDisai pADum ezhil vasanta pUngAvil vandu sukham tandu kandanai en kAntanai
caraNam

nIla maiyil tannai nenjamum marakkavillai nEsamuDan kalanda pAshamum maraiyavillai
kOla kumaran mana kOvilil niraindu viTTAn kuru nagai tanai kATTi narumalar sUTTi viTTAn
Nadaloludai - Kalyanavasantham
Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

nAdalOluDai brahmAnandamandavE manasA

anupallavi

svAdu phalaprada sapta svara rAga nicaya sahita

caraNam

hariharAtma bhUsurapati sharajanma gaNEshAdi
vara maunulu pAsincarE dhara tyAgarAju teliyu
Bhagyada Lakshmi Baramma - Madhyamavathi
Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhAgyada lakSmI bAramma nammamma nI saubhAgyada lakSmI bAramma

caraNam 1

hejjaya mElE hejya nikkuda gejje kAlgaLa dhvaniya mADuda
sajjana sAdhu pUjeya vELake majjigeyoLagiNa beNNeyante

caraNam 2

kanaka vrSTiya kareyuta bArE manake mAnava siddiyu tOre
dinakara kOTi tEjati hoLeyuva janaka rAyana kumAri bEga

caraNam 3

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumaNgaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLeyuva puttaLi bombe

caraNam 4

sankhyeyillada bhAgyava koTTu kankaNa kayya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcana venkaTaramaNana binkada rANi

caraNam 5

sakkare tuppa kAluve harisi shukra vArada pUjeya vELage
akkaravuLLa aLagiri rangana sokka purandara viTTana rANi
Rama Bhakthi - Sudha Banagala
Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

rAma bhakti sAmrAjyam EmAnavula kabbenO manasA

anupallavi

AmAnavula sandarshana matyanta brahmANDamE

caraNam

ilAgani vivarimpa lEnu cAla svAnubhava vEdyamE
lIlA shrSTa jagatrayamE kOlAhala tyAgarAja nutuDaku
Pavana Guru - Hamsanandi
Singer: Rajesh Vaidya
Music: Lalita Dasar
Lyricist: Lalita Dasar
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE
(pAvana)

anupallavi

jIvanadhara sankAsham krSNam gOlOkEsham bhAvita nArada girIsham tribhuvanAvanAvEsham
(pAvana)

caraNam

pUjitavidhi purandaram rAjita muraLIdharam vraja lalanAnandakaram ajitamudAram
smarashada shubhakAkaram niravadhi karuNApUram rAdhA vadana cakOram laLitA sOdaram param
(pAvana)
Endaro Mahanubhavulu - Shree
Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

endarO mahAnubhAvu-landariki vandanamu

anupallavi

canduru varNuni anda candamunu hrdayAra-
vindamuna jUci brahmAnandamanu bhavincu vAr-
(endarO)

caraNam 1

sAma gAna lOla manasija lAvaNya dhanya mUrdhanyul
(endarO)

caraNam 2

mAnasa vana cara vara sancAramu salipi mUrti bAguga pogaDanE vAr-

caraNam 3

saraguna pAdamulaku svAntamanu sarOjamunu samarpaNamu sEyu vAr-

caraNam 4

patita pAvanuDanE parAtparuni gurinci paramArthamagu nija mArgamutOnu
bADucunu sallApamutO svara layAdi rAgamula deliyu vAr-

caraNam 5

hari guNa maNimaya saramulu galamuna shObhillu bhakta kOTulilalO telivitO
celimitO karuNa galgu jagamellanu sudhA drSTicE brOcu vAr-

caraNam 6

hoyalu mIra naDalu galgu sarasuni sadA kanula jucucunu pulaka
sharIrula I Ananda payOdhi nimagnula I mudambunanu yashamu galavAr-

caraNam 7

parama bhAgavata mauni vara shashi vibhAkara sanaka sanandana
digIsha sura kimpuruSa kanaka kashipu suta nArada tumburu
pavanasUnu bAlacandra dhara shuka sarOjabhava bhUsuravarulu
parama pAvanulu ghanulu shAshvatulu kamala bhava sukhamu sadAnubhavulu gAka

caraNam 8

nI mEnu nAma vaibhavambulanu nI parAkrama dhairyamula shAnta mAnasamu nIvulanu
vacana satyamunu, raghuvara nIyeDa sadbhaktiyu janincakanu durmatamulanu kalla
jEsinaTTi nImadi neringi santasambunanu guNa bhajanA-nanda kirtanamu jEyu vAr-

caraNam 9

bhAgavata rAmAyaNa gItAdi shruti shAstra purAnamu marmamulanu shivAdi sanmatamula
gUDhamulan muppadi mukkOTi surAntarangamula bhAvamula nerigi bhava rAga layAdi
saukhyamucE cirAyuvula galigi niravadhi sukhAtmulai tyAgarAptulaina vAr-

caraNam 10

prEma muppiri gonu vELa nAmamu dalacEvAru rAmabhaktuDaina tyAgarAjanutuni nija dAsulaina vAr-
Chandrasekhara Eesha - Sindhubhairavi
Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: candrashEkharA IshA IshA sundareshvarA gaurIshA shen-jaTAdharA
C: andIvaNNanE shambhO aruL mukha nAda svayambhO
cintai tIra vandAi cidambarEshA kailAsA vAsA
Viditha Kila Shastra Sudha - Totakashtakam
Singer: Rajesh Vaidya
Music: Totakacharya
Lyricist: Totakacharya
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
VIDITAKILA SASTRA SUDHA JALATHE MAHITOPA NISATKATHI TARTHANIDHEHRDAYEKALAYE VIMALAM SARANAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||1||

KARUNA VARUNALAYA PALAYA MAM BHVASAGARA DUKHA VIDUNAHRDAMRACAYAKHILA DARSHANA THATVANIDAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||2||

BHAVATA JANATA SUHITA BHAVITA NIJABODHA VICARANA CHARUMATEKALAYESHVARA JIVA VIVEKAVIDAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||3||

BHAVA EVA BHAVANITI ME NITARAM SAMAJAYATA CHETASI KAUTUKITAMAMAVARAYA MOHA MAHAJALADHIM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||4||

SUKRTE DHIKRETE BAHIDHA BHAVATO BHAVITA SAMA DARSHANA LALASATAATIHINAMIMAM PARIPALAYA MAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||5||

JAGATIMAVITUM KALITAKRITAYO VICHARANTI MAHAMANA SASCHALATAHAHIMAM STURIVATRA VIBHASI GURO BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||6||

GURUPUNGAVA PUNGAVA KETANA TE SAMATAM AYATAM NAHI KO’PI SUDHIHSARANAGATAVATSALA TATTVINIDHE BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||7||

VIDITA NA MAYA VISHATAIKAKALA NACHA KINCANA KANCANAMASTI GURODRUTAMEVA VIDEHI KRUPAM SAHAJAM BHAVA SANKARA DESIKA ME SARANAM ||8||
Maha Ganapathim Manasa - Nattai
Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

mahaa gaNapatim manasaa smaraami |
mahaa gaNapatim
vasishTa vaama dEvAdi vandita ||
(mahaa)

anupallavi

mahaa dEva sutam guruguha nutam |
maara kOTi prakaasham shaantam ||
mahaa kaavya naaTakaadi priyam
mooshika vaahanaa mOdhaka priyam ||

p,pmgmrs | rsnspmgm | p,dnsrgm | mrsrsnpm ||
snpmgmnp | mrgmrrs, | r,ss,np, | mg,mnsgm (mahaa ganapatim)
Raghuvamsa Sudhambudhi - Kadanakuthuhalam
Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

raghuvamsha sudhAmbudhi candra shrI rAma rAja rAjEshvara

anupallavi

agha mEgha mAruta shrIkara asurEndra mrgEndra vara jagannAtha

caraNam 1

jamadagnija garva khaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAp-tAnvaya maNDana agaNita arputa shurya shrI venkatEsha

caraNam 2

bhrgunandanA kavibhanjanA brndArakA brndAhitA
nigamAntava su-budhAvanA nIrajAkSa shrI venkaTEshvara

caraNam 3

jamadagnija garvakhaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAptAnvaya maNDana agaNitArbhuta shurya shrI venkaTEshvara
Bho Shambho - Vishwambari
Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhO shambhO tavakIna caraNAm bhOja bhaktim dEhimE sadA
anupallavi

Isha pApanAsha umA mahEsha dAsa pOSa hAsa vadana parEsha
caraNam

bhUsurAdi sadbhakta kalpa bhUruha muraLI gAnapriya
bhOgi bhUSaNa vibhUti dhAraNa vibhO sadAshiva pAhimAm anisham