Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Kandanal Mudalai

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: N.S. Chidambaram
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

kaNDa nAL mudalAi kAdal perugudaDi kaiyinil vEl piDitta karuNai shiva bAlanai
anupallavi

vaNDisai pADum ezhil vasanta pUngAvil vandu sukham tandu kandanai en kAntanai
caraNam

nIla maiyil tannai nenjamum marakkavillai nEsamuDan kalanda pAshamum maraiyavillai
kOla kumaran mana kOvilil niraindu viTTAn kuru nagai tanai kATTi narumalar sUTTi viTTAn