Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Ganamurte - Ganamurti

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

gAnamUrtE shrI krSNa vENugAna lOla tribhuvana pAla pAhi

anupallavi

mAninI maNi shrI rukmiNi mAnasApa hAra mArajanaka divya
(gaana)

caraNam

navanIta cOra nanda satkishOra nara mitra dhIra narasimha shUra
navamEgha tEja nagajA sahaja narakAntakAja nata tyAgarAja rAja
(gaana)