Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Rama Bhakthi - Sudha Banagala

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

rAma bhakti sAmrAjyam EmAnavula kabbenO manasA

anupallavi

AmAnavula sandarshana matyanta brahmANDamE

caraNam

ilAgani vivarimpa lEnu cAla svAnubhava vEdyamE
lIlA shrSTa jagatrayamE kOlAhala tyAgarAja nutuDaku