Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Raghuvamsa Sudhambudhi - Kadanakuthuhalam

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

raghuvamsha sudhAmbudhi candra shrI rAma rAja rAjEshvara

anupallavi

agha mEgha mAruta shrIkara asurEndra mrgEndra vara jagannAtha

caraNam 1

jamadagnija garva khaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAp-tAnvaya maNDana agaNita arputa shurya shrI venkatEsha

caraNam 2

bhrgunandanA kavibhanjanA brndArakA brndAhitA
nigamAntava su-budhAvanA nIrajAkSa shrI venkaTEshvara

caraNam 3

jamadagnija garvakhaNDana jaya rudrAdi vismita bhaNDana
kamalAptAnvaya maNDana agaNitArbhuta shurya shrI venkaTEshvara