People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
#bhajan
#ravikumar
#ajnishrai
#santoshpai
#srikanth
#ramavarma
#sanjaysubramanyam
#osarun
#chembai
#sooryagayathri

A sample of other songs in raagabox lyrics * 15 *

Hey Govind Hey Gopal - Bhajan

Singer: Rahul Vellal
Music: St. Surdas
Lyricist: Sr. Surdas
Album: Bhajan
Tag: carnatic
Video:
Sthayi: Hey Govind hey Gopal
Hey Govind rakho sharan
Abke jeevan haare

Anthra 1: Nir Pivan hetha gayo, sindhu ke kinaare
Sindhu beech graha, Charan dhari pachaare
..Hey Govind..
Anthara 2: Chaar prahar yudh bhayo, le gayo majhdhare
Naak kaan dooban laage, Krishn ko pukaare
..Hey Govind..
Anthara 3: Sur kahe shyam suno, sharan hai thihaare
Ab ke baar paar karo, Nand ke dulaare
..Hey Govind..

Himagiri Tanaye - Shudha Dhanyasi

Singer: Rahul Vellal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=BMGaqCKEj0M&list=PLAzWMDVPCKqpMfE3QFERUYS7fgMGtXJOH
Video:
pallavi

himagiri tanayE hEmalatE ambA Ishvari shrI lalitE mAmava

anupallavi

ramA vANi samsEvita sakalE rAjarAjEshvari rAma sahOdari

caraNam

pAshAnkushESu daNDakarE ambA parAtparE nija bhaktaparE
AcAmbara harikEsha vilAsE Ananda rUpE amita pratApE

Rama Nannu Brovara - Harikambhoji

Singer: Rahul Vellal
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Ciese8nT7w8&list=PLAzWMDVPCKqpMfE3QFERUYS7fgMGtXJOH
Video:
pallavi

rAma nannu brOvarA vEmakO lOkAbhi

anupallavi

cimalO brahmalO shiva kEshavAdulalO prEma mIra melugu cuNDe birudu vAhincina sItA

caraNam

meppulakai kannatAvu-nappu baDaga virravIgi tappu panulu lEka unDE tyAgarAja vinuta sItA

Gajavadana Karuna Sadana - Sri Ranjani

Singer: Rahul Vellal
Lyricist: Papanasam Shivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=DgOz-Tc3XOE&list=PLAzWMDVPCKqpMfE3QFERUYS7fgMGtXJOH
Video:
pallavi

gajavadana karuNA sadana shankara bAlA lambOdara sundara

anupallavi

ajanamarEndranum munivarum paNiyum pankaja caraNA sharaNam sharaNam shrI

caraNam

nIyE mUvulagirk-kAdhAram nIyE shivakAma mantra sAram
nIyE vAzhvilen jIvAdhAram nI aruLvAi sumukhA OmkAra

Brochevarevarura - Kamas

Singer: Rahul Vellal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Dgm_FYrHAMY&list=PLAzWMDVPCKqpMfE3QFERUYS7fgMGtXJOH
Video:
pallavi

brOcEvArevarurA ninnu vina raghuvarA nanu nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla

anupallavi

O caturananAdi vandita nIdu parAkElanayya nI caritamulu
pogaDa lEdu cinta dIrccavaramulicci vEgamE nanu

caraNam

sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA vAtAtmajArcita pAda nAmoralanu vinarAdA
Aturamuga karirAjuni brOcina vAsudEvuDE nIvu gadA pAdakamella pOgoTTi gaTTiga cei baTTi viDuvaga nanu

Sri Chakraja - Raagamalika

Singer: Rahul Vellal
Music: Agastyar
Lyricist: Agastyar
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=bvP53gzfiQI&list=PLAzWMDVPCKqpMfE3QFERUYS7fgMGtXJOH
Video:
1 raagam: shenjuruTTi

28 harikaambhOji janya
Aa: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

shrI cakrarAja simhAsanEshvari shrI lalitAmbikE bhuvanEshvari

anupallavi

Agama vEda kalAmaya rUpiNi akhila carAcara janani nArAyaNi
nAga kankaNa naTarAja manOhari jnAna vidyEshvari rAjarAjEshvari

caraNam 1 punnaagavaraaLi

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

palavidamAi unnai pADavum Adavum pADi koNDADum anbar padamalar shUDavum
ulagam muzhudum enadagamurakkANavum oru nilai taruvAi kanchi kAmEshvari

caraNam 2 naadanaamakriyaa

8 hanumatODi janya
Aa: N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

uzhanru tirinda ennai uttamanAkki vaittAi uyariya periyOruDan onriDakkUTTi vaittAi
nizhalenat toDarnda munnUzhk koDumaiyai nInga sheidAi nityakalyANi bhavAni padmEshvari

caraNam 3 sindu bhairavi

10 naaTakapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

tunbappuDatiiliTTut tUyavanAkki vaittAi toDarnda mun mAyam nIkki piranda payanai tandAi
anbai pugaTTi undan ADalaik kANa sheidAi aDaikkalam nIyE amma akhilANDEshvari

Ninne Nera Namminanura

Singer: Rahul Vellal
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=GlpB64-h8TM&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

ninnE nera namminAnurA O rAma rAmayya

anupallavi

anni kallanucu ADi pADi vEDi pannaga shayana nE cinna tanamu nADE

caraNam 1

vEda shAstra purANa vidyalacE bhEda vAdamula dIraka bhramayu vArala jUci

caraNam 2

bhOgamula kOraku bhuvilO rAjasammuna yAgAdu lonarinci yalayu vArala jUci

caraNam 3

I janmamuna ninnu rAji jEsikonalEka rAjillarAni tyAgarAja rAja rAghava

BHajare Re Manasa - Abheri

Singer: Rahul Vellal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=AfZRiTOJvuQ&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)

Saraswati Namostute - Saraswati

Singer: Rahul Vellal
Lyricist: Traditional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Yp1n4JUXdfc&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

sarasvati namOstutE shAradE vidyApradE

anupallavi

kara dhrta vINA pustaka varamaNi mAlAlankrta

caraNam

narahari suta vidhi lAlita navamaNi yuta kambhugaLE
sura sEvita pada yugaLE sudhAkara samadhavaLE

Radha Sametha Krishna

Singer: Rahul Vellal
Lyricist: Traditional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=t6fi2TlTKg0&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

rAdhA samEta krSNa (jaya)

anupallavi

nandakumAra navanIta cOra brndAvana gOvinda murArE

caraNam

gOpi manOhara gOkula vAsa
shObita murali gAna vilAsA
sundara manmata kOTi prakAshA

Pibare Ramarasam

Singer: Rahul Vellal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=4g2-JkaO82U&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

pibarE rAmarasam rasanE pibrE rAmarasam

caraNam 1

dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam

caraNam 2

janana maraNa bhaya shOka vidUram sakala shAstra nigamAgama sAram

caraNam 3

paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam

caraNam 4

shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam

Ram Govinda Hari

Singer: Rahul Vellal
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Sthayi:
Bhajo re Bhaiya Ram Govind Hari ..........

Anthra 1:
Jap thap saadan kachu nahi laagat ....2....
Karachat nahi ghatri ....2....
Bhajo re Bhaiya......

Anthra 2:
Santhat sampat sukh ke kaaran ....2....
Jaso bhool pari ....2....
Bhajo re Bhaiya.....

Anthra 3:
Kahat kabira ja mukh ram nahin ....2....
Wah mukh dhool bhari ....2....

Shivashtakam

Tag: carnatic
Audio:
Video:
prabhuṃ prāṇanāthaṃ vibhuṃ viśvanāthaṃ jagannātha nāthaṃ sadānanda bhājām |
bhavadbhavya bhūteśvaraṃ bhūtanāthaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 1 ||

gaḷe ruṇḍamālaṃ tanau sarpajālaṃ mahākāla kālaṃ gaṇeśādi pālam |
jaṭājūṭa gaṅgottaraṅgai rviśālaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 2||

mudāmākaraṃ maṇḍanaṃ maṇḍayantaṃ mahā maṇḍalaṃ bhasma bhūṣādharaṃ tam |
anādiṃ hyapāraṃ mahā mohamāraṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 3 ||

vaṭādho nivāsaṃ mahāṭṭāṭṭahāsaṃ mahāpāpa nāśaṃ sadā suprakāśam |
girīśaṃ gaṇeśaṃ sureśaṃ maheśaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 4 ||

girīndrātmajā saṅgṛhītārdhadehaṃ girau saṃsthitaṃ sarvadāpanna geham |
parabrahma brahmādibhir-vandyamānaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 5 ||

kapālaṃ triśūlaṃ karābhyāṃ dadhānaṃ padāmbhoja namrāya kāmaṃ dadānam |
balīvardhamānaṃ surāṇāṃ pradhānaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 6 ||

śaraccandra gātraṃ gaṇānandapātraṃ trinetraṃ pavitraṃ dhaneśasya mitram |
aparṇā kaḷatraṃ sadā saccaritraṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 7 ||

haraṃ sarpahāraṃ citā bhūvihāraṃ bhavaṃ vedasāraṃ sadā nirvikāraṃ|
śmaśāne vasantaṃ manojaṃ dahantaṃ, śivaṃ śaṅkaraṃ śambhu mīśānamīḍe || 8 ||

svayaṃ yaḥ prabhāte naraśśūla pāṇe paṭhet stotraratnaṃ tvihaprāpyaratnam |
suputraṃ sudhānyaṃ sumitraṃ kaḷatraṃ vicitraissamārādhya mokṣaṃ prayāti ||

Paluke Bangaramayena

Singer: Rahul Vellal
Tag: carnatic
Audio:
Video:
kalalo nee naama smarana
maruva chakkani tandri
kalalo nee naama smarana
maruva chakkani tandri
pilichina palukavemi
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaye pilachina palukavemi
kalalo nee naama smarana
maruva chakkani tandri
paluke….
paluke bangaramaayaena kodandapani
paluke bangaramaayaena

iravooga isukalona
poraleena vudutha bhaktiki
iravooga isukalona
poraleena vudutha bhaktiki
karuninchi brochitivani
neranammitini tandri
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaayaena

sharanagatatrana birudaamkitudavu kava
sharanagatatrana birudaamkitudavu gava
karuninchu bhadhraachala
vara ramadasaposha
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaayaena

paluke bangaramaayaena kodandapani
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaye pilachina palukavemi
kalalo nee naama smarana
maruva chakkani tandri
paluke bangaramaayaena
paluke bangaramaayaena

Mahalakshmi Ashtakam

Singer: Rahul Vellal
Tag: carnatic
Audio:
Video: