People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Taamra Lochani - Latangi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

tAmra lOcani latAngi EkAmrEshvara satI trAhimAm
(tAmra)

anupallavi

dhUmra lOchana bhanjanIm akhila sAmrAjya samrakSaNim sadA
(tAmra)

caraNam

dayayA mayA krta duritamhara dayayAmayE dharma pAlinI
shivapriyE sujana hrdaya nilayAnanda maya muraLirava madhupriyE
(tAmra)
Sri Rama Nee Namamemi - Nadanaamakriya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

shrI rAma nAmamu maravumu maravumu siddhamu yamuniki veravamu veravamu

caraNam 1

gOvindunvELa golutumu golutumu dEvuni guNamula dalutumu dalutumu

caraNam 2

viSNu kathalu cevula vinudumu vinudumu vEre kathalu cevula mandamu mandamu

caraNam 3

rAmadAsulu mAku sAramu sAramu kAmadAsulu mAku dUramu dUramu

caraNam 4

nArAyaNuni mEmu nammudamu nammudamu narulanu ika mEmu nammumu nammumu

caraNam 5

mAdhava nAmamu maravamu maravamu mari yama bAdhaku veravamu veravamu

caraNam 6

avanijA pati sEva mAnamu mAnamu mari oka jOlaNTE maunamu maunamu

caraNam 7

bhadra girIshuni kanudumu kanudumu bhadramutO manamundamu undamu
Bantu Reeti Koluviyavaiyya Rama - Hamsanadam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

banTu reeti kOlu viyavaiyya raama | (banTu)

anupallavi

tuNTa viNTi vaani modalaina madaa- |
dula goTTi nela goola jEyu nija ||
(banTu)

caraNam

rOmaanca manu ghana kancukamu |
raama bhaktuDanu mudra biLLayu ||
raama naama manu vara khaDga mivi |
raajillu naiyya tyaagaraajuni kE ||
(bunTu)

Nanu Brovamani Cheppave - Kalyani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallvi: Nanu brovamani cheppave seethamma thalli

Nanu brovamani cheppave

Ch 1: Nanu brovamani cheppu naari shiromani

Janakuni koothuru janani jaanakamma

Nanu brovamani...


Ch 2 : Prakkana cherika chekkili nokkuchu

Chakkaga marukeli jokkiyundu vela

Nanu brovamani...

Ch 3 : Lokantharangudu srikantha ninugoodi

Akanthamuna neka shayyanunna vela

Nanu brovamani...


Ch 4 : Adrija vinuthudu bhadra girishudu

Nidra melkonu veela nelatharo bhodhinchi

Nanu brovamani...
Marache Vadana - Kedaram
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

maracE vADana rAma ninu madana janaka

anupallavi

marakatAnga nIyokka madi necca valadu

caraNam

kani mAnavulu karuNalEka nApai lEni nEramu lencina gAni
shrI nijamuga nAcenta jErina gAni rAni nI daya tyAgarAjanuta
Thava Vierahe Vanamali - Behag
Lyricist: Jaya Dev
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
vahati malaya-samīre madanam upanidhāya |
sphuṭati kusuma-nikare virahi-hṛdaya-dalanāya ||1||

tava virahe vanamālī sakhi sīdati | dhruva-padaṃ ||

dahati śiśira-mayūkhe maraṇam anukaroti |
patati madana-viśikhe vilapati vikalataro’ti ||2||

dhvanati madhupa-samūhe śravaṇam api dadhāti |
manasi kalita-virahe niśi niśi rujamupayāti ||3||

vasati vipina-vitāne tyajati lalita-dhāma |
luṭhati dharaṇi-śayane bahu vilapati tava nāma ||4||

raṇati pika samavāye pratidiśam anuyāti |
hasati manuja nicaye virahamapalapati neti ||5||

sphurati kalaravarāve smarati maṇitameva |
tava ratisukha vibhave gaṇayati suguṇamatīva ||6||

tvadabhidha-śubhada-māsam vadati nāri śruṇoti |
tamapi japati sarasaṃ yuvatiṣu nāratimupaiti ||7||

bhaṇati kavi-jayadeve viraha-vilasitena |
manasi rabhasa-vibhave harirudayatu sukṛitena ||8||
E Teeriga Nanu - Naadanaamakriya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
E tIruga nanu jUcedavO inavamshOttama rAma
nA taramA bhavasAgara mIdanu naLina dalEkSaNa rAma

caraNam 1

shrI raghunandana sItAramaNa shrtajana pOSaNa rAma
kAruNya pAlaya bhakta varada nanu gannadi kAnupu rAma

caraNam 2

muripemutO nA svAmiyu nIvani munduga delpiti rAma
maravaka ikanabhimAna-muncavE nI marugu joccitini rAma

caraNam 3

krUra karmamulu nEraka jEsiti nEramulencaku rAma
dAridriyamu parihAramu sEyavE daiva shikhAmaNI rAma

caraNam 4

guruDavu nAmadi daivamu nIvani yuru shAstrambulu rAma
moraliDi delpaka nerugaka tirigE mUDuDanaitini rAma

caraNam 5

tANDavamuna-nakhilANDa kOTi brahmANDa nAyaka rAma
bandhamuna nI nAmamu dalacitE brahmAnandamu rAma

caraNam 6

vAsava kamala bhavamAra vandita vAridhi bandhana rAma
bhAsura vara sadguNamula velasina bhadrAdrIshvara rAma

caraNam 7

vAsavanuta rAmadAsa pOSaka vandanam ayOdhyA rAma
dAsArcita mAkabhaya-mosangavE daiva shikhAmaNi rAma
Dandamu Bettenura - Balahamsa
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

daNDamu beTTEdanurA, kOdaNDapANi cUDarA

anupallavi

andaja suvAhana mArttANDa candra lOcana kuNDali shayana brahmAnDa nAyaka nIku

caraNam

pErukA pratisthaka Uraka ninnu nammiti UruvAru vAdhivAru
oka jAtivAru kAru dArini ceyibaTTi brOvamu tyAgarAjArcita nIku
Budhamasrayami - Nattakurinji
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam
E Nomu Nochitimo
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

E nOmu nOcitimO celula mEdAna mosagitimO

anupallavi

shrI nAthu koluvamare jelula cekkillu noTTuccunu
mAnaka mOvAnucu candrAnanu hrdayamuna nunca

caraNam 1

sthrI ratnamulu manamu celulu shrI mincu yaunamu vArija lOcanuDu
celula pAlAye gadavamma kOrika l DEranu adu vIruni kanulAra jUDa

caraNam 2

bangAru sommulanu jelulu bAgugA beTTukoni shrngArAmbara mulanu jelulu
cheluvonda gaTTukoni sangatigA sangamulu shubhAnguniki nosangaga manamu

caraNam 3

bongAru I nadilO jelulu pondugA gumigUDi mangalAkAruNitO jelulu manasAra
gUDitimi rangapati uppongucu mana cengaTanu jelangaga manamu

caraNam 4

vAgIshAdya marulaku jelula varnimpa taramaune tyAgarAjaptunitO jelulu
bhOgamu landuccunu bAgugada mirEgaganu naya rAgamu lilAgu pADa
Chudare Chelulara -
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

cUDar celulAra yamunAd vi sogasella santOSamuna

caraNam 1

errani pankEruhamulE andu impaina bhrnga nAdamule

caraNam 2

IsukadinnE lenta telupe mEnu indran lamu vaNTi nalupE

caraNam 3

mETikalu vajrampu shilalE andu kuTilamaina cinnayalale

caraNam 4

hamsala ravaLice jAla dEvI adigO celange nI vELa

caraNam 5

polatulAra podariNDlE tenEloluku kharjurapu paNDlE

caraNam 6

phalamucE drAkSa latalE andu paccani cilukala jatalE

caraNam 7

vinta vinta virula vAna madi kententO maru layyanE

caraNam 8

kOkilamulu mrOsEnE marudu kusuma sharambu vEsEnE

caraNam 9

callani malayam rutamE krSNa svAmini gUDunadi satamE

caraNam 10

rAja vadanalAra ganarE tyAgarAja sakhuni pAta vinarE
Jalamela Raghupathe - Senavathi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

jAlamEla raghupatE shrIpatE nIlakaNTha sannuta sanmatE
anupallavi

nIlavarNa dinakara kulapatE pAlincu shrI rAma bhUpatE
caraNam

karuNA kaTAkSa Ela upEkSa duSTa shiSka shiSTa rakSaka
sarasijAkSa suranara rakSaka sujana pakSa muraLI bhaktarakSaka
Odanu Jaripe Muchhata
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ODanu jAripE muccaTa ganarE vanitalAra nEDu

anupallavi

ADavAru yamunAkADa krSNuni gUDi Aducu pADucu nandaru jUDaga

caraNam 1

kondaru hari kIrtanamulu pAda kondaru Andamuna muddu lADa
kondaru yamunA dEvini vEDa kondaru mutyapu sarulasiyADa

caraNam 2

kondaru taDabaDa pAliNTlu kadala kondaru bangAru valvalu vadala
kondaru kkuTilAlakamulu medala kondaru balkucu krSNuni kathala

caraNam 3

kondaru tyAgarAja sakhuDE anaka kondaru kastUri boTTu karagaga
kondaru koppula virulu jAraga kondaru kanaNamulu ghallanaga
Edari Sancharintura - Kantamani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

EdAri sancarinturA ika balkarA

anupallavi

shrIdA Adi madhyAnta rahita sItA samEta guNAkara nE

caraNam

anni tAnanu mArgamuna janaga nannu vIDEnu bhAramani yanEvu
tannu brOvara sadA aNTE dvaituDanEdavu tyAgarAjanuta
Dina Janavana Sri Rama - Bowli
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

dIna janAvana shrI rAma dAnava haraNa shrI rAma

anupallavi

vina vimAna shrI rAma mIna sharIra shrI rAma

caraNam 1

nirmala hrdaya shrI rAma kArmukha bANa shrI rAma
sharma phala prada shrI rAma kUrmAvatAra shrI rAma

caraNam 2

shrIkara guNa shrI rAma shrIkara lAlita shrI rAma
shrI karuNArnava shrI rAma sUkara rUpa shrI rAma

caraNam 3

sarasija nayana shrI rAma surapati vinuta shrI rAma
naravara vESa shrI rAma narahari rUpa shrI rAma

caraNam 4

kAmita phalada shrI rAma pAmara dUra shrI rAma
sAmaja varada shrI rAma vAmana rUpa shrI rAma

caraNam 5

agha timirAditya shrI rAma vikalita mOha shrI rAma
raghukula tilaka shrI rAma bhrgu suta rUpa shrI rAma

caraNam 6

kushalava janaka shrI rAma kushalada catura shrI rAma
dashamukha mardhana srI rAma dasharatha nandana shrI rAma

caraNam 7

kali mala harana shrI rAma jalaja bhavArcita shrI rAma
salalita vacana shrI rAma hala dhara rUpa shrI rAma

caraNam 8

siddha jana priya shrI rAma prasiddha caritra shrI rAma
baddha suvasana shrI rAma buddhAvatAra shrI rAma

caraNam 9

jayakara nAma shrI rAma vijaya ratha sArathE shrI rAma
bhaya nAshana shrI rAma hayamukha rUpa shrI rAma

caraNam 10

bhAgavata priya shrI rAma Agama mUla shrI rAma
nAga sushayana shrI rAma tyAgarAjArcita shrI rAma
Adavara Mella Gudi - Yadukula Kambhoji
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ADavAra mella gUDi mana mADudAmu harini vEDi
(AdavAra)

caraNam 1

krSNuDu jUDaga manamu jala krIDa salpa manci dinamu
(AdavAra)

caraNam 2

kamalanEtruni bAsi sukhamA ODa gaTTu jErpa mana taramA
(AdavAra)

caraNam 3

rAjakumAruDu vIDu nava ratna sommulu beTTinADu
(AdavAra)

caraNam 4

pasibidda gAdatavamma vIDu bhayapadunO teliyadammA
(AdavAra)

caraNam 5

tallitO cADi balkudurE mana taLalu vampimpa dUrudurE
(AdavAra)

caraNam 6

mATaku jOTaunu gAni mana yATalu teliyaka pOni
(AdavAra)

caraNam 7

yuvatulArA mIlOnE mIru yOcimpa proddu poyyE ni
(AdavAra)

caraNam 8

calucAlitu rAramma ODa salila mandu drOyarammA
(AdavAra)

caraNam 9

tyAgarAjAptuDu vIDu vanitala mATalu vinalEdu
(AdavAra)
Pibare Rama Rasam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

pibarE rAmarasam rasanE pibrE rAmarasam

caraNam 1

dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam

caraNam 2

janana maraNa bhaya shOka vidUram sakala shAstra nigamAgama sAram

caraNam 3

paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam

caraNam 4

shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam
Thyagaraja Gurum Bhajeham - Hanuman Todi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

tyAgarAja gurum bhajEham tAmasAdi guNa rahitam tatvagjnam
P: tyAgarAja gurum bhajEham tAmasAdi guNa rahitam tatvagjnam
A: tyAga yOga vidam yativaram sadgati pradAyakam
sadguNa shIlam sarasa muraLIgAna lOlam
Sri Ramam Sada Bhajeham - Tanarupi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI rAmam sadA bhajEham shrtajana pAlakam sakala dEva pUjitam
anupallavi

shrI ramA nAyakam dhIravara dAyakam suri jana bhAvitam sundara hAsa vadanam
caraNam

taraNi kOTi prakAsham muraLIgAna vilAsam parama
munivara manOharam tyAgarAja sannuta shubhacaritam
Varalila Ganalola - Shankarabharanam
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

varalIla gAnalOla sura pAla suguNa jAla bharita nIlagala
hrdAlaya shruti mUla sukaruNAlavAla pAlayasu mAm
(varalIlA)

caraNam 1

sura vandita Apta brnda vara mandara dhara sundara kara kundaradana
indumukha sanandana nuta nanda nandana indirAvara
(varalIlA)

caraNam 2

(muni) cintanIya svAnta narakAntaka nigamAnta carana sukAnta
kushala vAntara hitadAnta kuja vasanta santata antaka stuta
(varalIlA)

caraNam 3

Vara bhUSa vamsha bhUSa nata pOSaNa mrdu bhASaNa ripu
bhISaNa nara vESa nAga pESana vara sESa bhUSa tOSita anagha
(varalIlI)

caraNam 4

SukavIsha hrNnivEsha jagadIsha kubhava pAsha rahita shrIsha sura
gaNEsha hita jalEsha shayana kEshava shamIsha durlabha
(varalIlA)

caraNam 5

RaNadhIra sarva sAra sukumAra budha vihAra tanuja nIradhara
samIraNa karuNArasa paripUrNa jAra cOra pAhimAm
(varalIlA)

caraNam 6

Nara rakSaka nIrajAkSa vara rAkSasa mada shikSaka sura yakSa
sanaka rukSapati nuta akSa haraNa pakSa takSa shikSaka priya
(varalIlA)

caraNam 7

RaghurAja TyAgarAja nuta rAja divasa rAja nayana
bhOjaga davana janaka rAja sutA virAja rAjar Aja pUjita
(varalIlA)
Ehi Trijagadisha - Saranga
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

Ehi trijagadIsha shambhO mAm pAhi pancanadIsha

anupallavi

vAhinIsha ripunuta shiva sAmba dEhi tvadIya karAbjAvalambam

caraNam 1

gangAdhara dhIra nIrjararipu pungava samhAra mangaLakara pura
bhanga vidhrta suku-rangApta hrdayAbja bhrnga subhanga

caraNam 2

vAraNAjinacEla bhavOdadhi tAraNa surapAla krUra lOkAbhra
samIraNa! shubhra sharIra mAmakAgha hara parAtpara

caraNam 3

rAjashEkhara karuNAsAgara nAgarAjAtmajA ramaNa
rAjarAja paripUjita pada tyAgarjarUpa vrSa rAjadhirAja
Enomu Nochitimo - Punnagavarali
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

E nOmu nOcitimO celula mEdAna mosagitimO

anupallavi

shrI nAthu koluvamare jelula cekkillu noTTuccunu
mAnaka mOvAnucu candrAnanu hrdayamuna nunca

caraNam 1

sthrI ratnamulu manamu celulu shrI mincu yaunamu vArija lOcanuDu
celula pAlAye gadavamma kOrika l DEranu adu vIruni kanulAra jUDa

caraNam 2

bangAru sommulanu jelulu bAgugA beTTukoni shrngArAmbara mulanu jelulu
cheluvonda gaTTukoni sangatigA sangamulu shubhAnguniki nosangaga manamu

caraNam 3

bongAru I nadilO jelulu pondugA gumigUDi mangalAkAruNitO jelulu manasAra
gUDitimi rangapati uppongucu mana cengaTanu jelangaga manamu

caraNam 4

vAgIshAdya marulaku jelula varnimpa taramaune tyAgarAjaptunitO jelulu
bhOgamu landuccunu bAgugada mirEgaganu naya rAgamu lilAgu pADa
Rama Rama Yanarada - Sindhu Bhairavi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
rAma rAma yanarAdA raghupati rakshakudani vinalEda?

kAmajanakuni katha vinu vAriki kaivalyambE kAdA?

ApadbAndhavuDagu SrI rAmuni ArAdhincaga rAda?
pApampu parihAramulaNacedi paramAtmudE kAdA?

sArahIna samsAra bhavAmbudhi saraguna dATaga rAdA?
nIrajAkshuni niratamu nammi ???

vasudhanu gudimellankanu velasina varagOpaluDe kAdA?
pasivADagu srI rangadAsuni paripalincaga lEdA?
Gandhamu Puyyaruga - Punnagavarali
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

gandhamu puyyarugA pannIru gandhamu puyyarugA

anupallavi

andamaina adu nandanupai kundaradana liru vondaga parimaLa

caraNam 1

tilakamu diddirugA kastUri tilakamu diddirugA kala kalamanu
mukha kalagani sokkucu balukula namrtamu lolikeDu svAmiki

caraNam 2

celamu gaTTerugA bangAru celamu gaTTerugA mAlimitO
gOpAla pAlulatO nAlamepina vishAla nayanuni

caraNam 3

hAratu letterugA mutyAla hAratu letterugA nArImaNulaku
vAramu yauvana vAraka mosageDu vArijAkSuniki

caraNam 4

pUjalu sEyarugA manasAra pUjalu sEyarug jAjulu mari
virivAjulu davanamu rAjita tyAgarAjanutu nIpai
Gandhamu Pooruga - Punnagavarali
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

gandhamu puyyarugA pannIru gandhamu puyyarugA

anupallavi

andamaina adu nandanupai kundaradana liru vondaga parimaLa

caraNam 1

tilakamu diddirugA kastUri tilakamu diddirugA kala kalamanu
mukha kalagani sokkucu balukula namrtamu lolikeDu svAmiki

caraNam 2

celamu gaTTerugA bangAru celamu gaTTerugA mAlimitO
gOpAla pAlulatO nAlamepina vishAla nayanuni

caraNam 3

hAratu letterugA mutyAla hAratu letterugA nArImaNulaku
vAramu yauvana vAraka mosageDu vArijAkSuniki

caraNam 4

pUjalu sEyarugA manasAra pUjalu sEyarug jAjulu mari
virivAjulu davanamu rAjita tyAgarAjanutu nIpai