Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Adavara Mella Gudi - Yadukula Kambhoji

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

ADavAra mella gUDi mana mADudAmu harini vEDi
(AdavAra)

caraNam 1

krSNuDu jUDaga manamu jala krIDa salpa manci dinamu
(AdavAra)

caraNam 2

kamalanEtruni bAsi sukhamA ODa gaTTu jErpa mana taramA
(AdavAra)

caraNam 3

rAjakumAruDu vIDu nava ratna sommulu beTTinADu
(AdavAra)

caraNam 4

pasibidda gAdatavamma vIDu bhayapadunO teliyadammA
(AdavAra)

caraNam 5

tallitO cADi balkudurE mana taLalu vampimpa dUrudurE
(AdavAra)

caraNam 6

mATaku jOTaunu gAni mana yATalu teliyaka pOni
(AdavAra)

caraNam 7

yuvatulArA mIlOnE mIru yOcimpa proddu poyyE ni
(AdavAra)

caraNam 8

calucAlitu rAramma ODa salila mandu drOyarammA
(AdavAra)

caraNam 9

tyAgarAjAptuDu vIDu vanitala mATalu vinalEdu
(AdavAra)