People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 22 *

Samaja Vara Gamana - Fusion
Music: S. Jayakumar
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Fusion
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=5KNcLpLNkIs&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
pallavi

sAmaja vara gamana sAdhu hrt sArasAbja pAla kAlatita vikhyAta

anupallavi

sAma nigamaja sudhAmaya gAna vicakSaNa guNashIla dayAlavAla mAm pAlaya

caraNam

vEda shirOmaNi mAtruja saptasvara nAdAcala dIpa svIkrta
yAdavakula muraLi vAdana vinOda mOhanAkara tyAgarAja vandanIya
Akhilandeswari - Fusion
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=3iP07j-5LLA&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
pallavi

akhilANDEshvari rakSamAm Agama sampradAya nipuNE shrI

anupallavi

nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmaLE sakala kalE

caraNam

lambOdara guruguha pUjitE lambAlakOdbhAsitEhasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE jujAvanti rAganutE jallI
maddaLa jhar jhara vAdya nAdamuditE jHnAnapradE
Bhavayami Gopalabalam - Fusion
Lyricist: St. Annamacharya
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=fgdVgpmTZv8&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
Pallavi
bhāvayāmi gōpālabālaṃ manaḥ
sēvitaṃ tatpadaṃ cintayēyaṃ sadā
Hide Details

Charanam
kaṭi-ghaṭita-mēkhalā khacita-maṇi-ghaṇṭikā
paṭala-ninadēna vibhrājamānam
kuṭila-pada-ghaṭita saṅkula-śiñjitēnatam
caṭula-naṭanā-samujvala-vilāsam
niratakara-kalitanavanītaṃ brahmādi-
suranikara-bhāvanā-śōbhita-padam
tiruvēṅkaṭācala-sthitamanupamaṃ harim
paramapuruṣaṃ gōpālabālam
He Govind He Gopal
Music: Sant Surdas
Lyricist: Sant Surdas
Album: Bhajan
Tag: carnatic
Audio:
Video:
hE gOvind hE gOpAl hE gOvind erAkhO sharan ab tO jIvan hArE
nIr pivan hEta gayO sindu kE kinArE sindhu bIch basat grAha caraN dhari pacArE
cAr prahar yuddh bhayO lE gayO majdhArE nAkE pAr Dub na lAgE krSN kO pukArE
dwarakA mE shapadh dayo shOr bhayO dvArE shankh cakra gadA padma garuDa ni sitArE
sUr kahE shyAm sunO sharaNE tihArE abkI bAr pAr calE nand kE dulArE
Thillana Maand
Lyricist: Lalgudi Jayraman
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P: tana dhImta dhImta dhirana tanOmta dhIm tanOm tadhIm
A: nAdru dru dhIm tom tru dhIm trudhIm tadhIm tanadhIm takiTa
dhIm takattajjham tanadhIm takattajjham tanadhIm takattajjham
C: unnai sharaNaDaindEn OmkAri gauri ennai kAttaruL EkAmbarEshvari annai nIyanrO
(sakala uyirkkum) aruL kAnci kAmAkSi ninnai nighar deivam Ezhu ulagilumuNDO
tAm taka dhimta jham tajhaNum tadhIm tatOm tajham taNamta ga ma dhA ni dha pa ga pa
ni nI ri ni dha pa ni ri* rI* ga ri dha ni ri* ga* pa* ma* ri* sa takum tajham taNam tadhImtatOm pa ga* ga*
ri* ri* ni ni dha dha pa pa ga ga ri ri sa takatOmta dhIm dhIm takaNamta jham jham kiTajhamta tOm tOm
Raghuveera Ranadheera - Huseni
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

raghuvIra raNadhIra rArA rAjakumAra

anupallavi

bhrgu sUnu mada vidAra brndAraka dhAra

caraNam

rAvaNa ghaTakarNa balArAti ripunaga nagAri sthAvara jangama rUpa tyAgarAja hrccAri
Durmargachara - Ranjani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

durmArga carAdhamulanu dora nIvana jAlarA
(durmArga)

anupallavi

dharmAtmaka dhana dhAnya daivamu nIvai uNDaga
(durmArga)

caraNam

paluku bOTini sabhalOna patita mAvanavula kOsagu khalula
neccaTa bogaDa shrIkara tyAgarAja vinuta
(durmArga)
Akhilandeshwari Rakshamam - Dwijayanti
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

akhilANDEshvari rakSamAm Agama sampradAya nipuNE shrI

anupallavi

nikhila lOka nityAtmikE vimalE nirmalE shyAmaLE sakala kalE

caraNam

lambOdara guruguha pUjitE lambAlakOdbhAsitEhasitE
vAgdEvatArAdhitE varadE varashailarAjanutE shAradE
jambhAri sambhAvitE janArddananutE jujAvanti rAganutE jallI
maddaLa jhar jhara vAdya nAdamuditE jHnAnapradE
Inta Sowkhyamani - Kapi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

inta saukhyamani nE jeppajAla entO prEmO evarIki delusunO

anupallavi

dAnta sItAkAnta karuNAsvAnta prEmadulakE delusunu gAni

caraNam

svara rAga laya sudhArasamandu vara rAma nAmamanE kaNDa cakkEru
mishramu jEsi bhujincE shankaruniki delusunu tyAgarAja vinuta
Nee Bhajana Gana Rasikula - Nayaki
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

nI bhajana gAna rasikula nE nendu gAnarA rAma

anupallavi

shrI bhava sarOja sanAdi shachI manOramaNa vandya ilalO

caraNam

saguNa nirguNa nijamu dabbaralanu shanmatamula marmamasta
siddhula vagalu jUpa santasilla(*) gaNTini varAnana tyArAja vinuta
Bhavayami Gopala Balam - Yaman Kalyani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhAvayAmi gOpAlabAlam manas-sEvitam tatpadam cintayEham sadA

caraNam 1

ghaTi ghaTita mEkhalA kacitamaNi khaNDikA paTala nina dEna viprAjamAnam
kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam

caraNam 2

niratakara kalita navanItam brahmAdi sura nikara bhAvanA shObhita padam
tiruvEnkaTAcala stitam anupam harim parama puruSam gOpAlabAlam
Sri Giridhara Aage Nachungi
Music: Meera Bai
Lyricist: Meera Bai
Album: Devotional
Tag: hindi
Audio:
Sri Giridhar Aage Nachungi
Nach Nach Pivarasika Rijhavu
Premi Jann Ko Jachungi

Prem Preet Ki Bandhi Ghungharu
Surat Ki Kachni Kachungi

Lok Laaj Kul Ki Marjada
Ya Mein Ek Na Rakhungi

Piv Ke Palanga Ja Podhungi
Meera Hari Rang Rachungi
Sarvam Brahma Mayam - Jhinjhoti
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

sarvam brahmamayam rE rE

caraNam 1

kim vacanIyam kima vacanIyam kim racanIyam kima racanIyam

caraNam 2

kim paThanIyam kima paThanIyam kim bhajanIyam kima bhajanIyam

caraNam 3

kim bOddhavyam kima bOddhavyam kim bhOktavyam kima bhOktavyam

caraNam 4

sarvatra sadA hamsa dhyAnam kArtavyam bhO mukti nidAnam
Matangi Sri Rajarajeswari - Ramamanohari
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mAtangi shrI rAjarAjEshvari mAmava

anupallavi

mAtanga vadanAdi guruguha janani dhanini mandasmita mahAdEva manOllAsini naLini

caraNam

ramAmanOhari rAkEndu shEkhari sukhakari raNat kinkiNi
mEkhalA bhAsvari sundari vAmamArga priyakari shankari sarvEshvari
Vakratunda Maha Kaya - Keshavaya Namaha
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Devotional
Tag: telugu
Audio:
Vakratunda Maha Kaya
Sarva Karyeshu Sarvada

Keshavaya Namaha
Madhavaya Namaha
Shridharaya Namaha
Damodaraya Namaha

Srikaraya Namaha
Padmanabhaya Namaha
Achyutaya Namaha(Keshavaya Namaha....)

Vishnave Namaha
Madhusudanaya Namaha
Srinidhaye Namaha
Govindaya Namaha
Sarvadaya Namaha
Anandaya Namaha
Shyamalaya Namaha
Narayanaya Namaha(Keshavaya Namaha....)

Uyyala Luguma Sri Sathya Sai - Yaman Kalyani
Lyricist: S. Rajeswara Rao
Album: Devotional
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P: uyyAla lUgumA shrI satya sAyI Atma DolikalOna Ananda dAyI Ananda dAyI
A: nA mAnasa sarOvaramu pAl kaDalikAga shESa rUpa kanADi kalpamuna
shAstramau madhura gAnamu cEyu vELaLo nA tanuveLLa hAyiga viharimpumayyA
C: brahmANDa mantayu vyApinciyunna nIvEmO nAlO ninaciyunnAvu I vishvamantayu
nIlOtpaladugaAda vAsudEva nEnu sAyi dEvA nEnu nIlOnu unnAnugA
Ninne Nammi - Todi
Lyricist: Shyama Sastry
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

ninnE namminAnu sadA nA vinnapamu vini nannu brOvumu
anupallavi

kannatalli gAdA (ambA) biDDayani kanikaramindaina lEdA
pannaga dhAruNi rANI shuka pANI kAmAkSI kalyANI
(svara)
gA , ma ni dha ma ga ri sa *ni rI sA ; *ni ga ri sa *ni *dha *nI sa ri ga ma ga ri
sa dha ni dha ma ga ma dha ni sa *ga *ri ni dha ma ga ri sa *ni *dha *nI sa ri
caraNam 1

vEgamE vacci nAdu kOrkElive parAmugamEla bhOgEndra
sannuta bhUta caritA puruhUta pUjitA paradEvatE

caraNam 2

dhyAnamE vinaga mantra tantramEmi leruganE gAna
vinOdini nIdu sATi jagAna gAnanE bangAru bommA

caraNam 3

shyAmakrSNa sahOdari bhakta kAmitArtha phaladAyakI
kAmAkSI kanjadaLAya tAkSI kAruNyamUrti gadA nIvE sampada
(svarasAhitya)
nI mahima vini madilO nIvE gatiyanucunu kOriti kamala bhava
danuja ripunuta pada kamalayuga samayamidE brOvumu
Maravairi Ramani - Nasikabhushani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

mAravairi ramaNi manju bhASiNi

anupallavi

krUra dAnavEbha vAranAri gauri

caraNam

karma bandha vAraNa niSkAma varadE dharmasamvardhani sadA vadana hAsE shubha phaladE
Sogasu Jooda Tharama - Kannada Goula
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

sogasu jUDa taramA nI

anupallavi

niga nigamanucu kapOla yugamucE merayu mOmu

caraNam 1

amarArcita pada yugamu abhaya prada kara yugamu
kamanIya tanu nindita kAma kAma ripunuta nI

caraNam 2

vara bimba samAdharamu vakula sumambula uramu
kara dhrta shara kOdaNDa marakatAnga varamaina

caraNam 3

ciru navvulu mungurulu mari kannulatETO
vara tyAgarAja vandanIya iTuvaNTi
Phanipati Sayi Mam - Jhankaaradhwani
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

paNipati shAyi mAm pAtu pAlitAbdhi pAyi

anupallavi

maNimaya makuTa virAjamanO manmatha kOTi kOTi samAna

caraNam

gaja vara gamana kamanIyAnana sujana gaNAvana sundara radana
gajamukha vinuta karuNAkara nI rAja nayana tyAgarAja hrt-sadana
Bhaja Manasa Vighneswara - Bahudari
Music: Tulasi Vanam
Lyricist: Tulasi Vanam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhaja mAnasa vighnEshvaram anisham bhaja pUrvApaNa sadana gaNEsham

anupallavi

gaja vadanam duritaugha vinAsham gadashAmanam shata sUrya nikAsham

caraNam

varadam jana sharaNam bhayaharaNam vara muni mAnasa bhAva viharaNam
vara phala rasanaratam bhavataraNam vana tulasIdala pUjita caraNam
ee manchullo premanchullo
Lyricist: Vanamali
Album: Rangam
Tag: Telugu
Audio: https://www.saavn.com/s/song/telugu/Rangam/Ee-Manchullo/I1xSZjx0
everything is chilled now
all is gonna be alright
Oh! I will be there I will be there for you

every thing is chilled now
frozen in love
lets warm and close around now

ee manchullo premanchullo
ennenno sangathulu
neerendallo ee gundello ennenno sandhadulu
kavvinche cheekati kannullo ee thadi
ivvale veedenule
vundundi voohalu ee pilla galulu
ninne pilichenule

ee manchullo premanchullo
ennenno sangathulu
neerendallo ee gundello ennenno sandhadulu
kavvinche cheekati kannullo ee thadi
ivvale veedenule
vundundi voohalu ee pilla galulu
ninne pilichenule

kanulaku jathaga
valapula kathane
kalaluga kosarana
gala gala palike
pedhavula kosame
kaburunai nilavana
nedila madhi virisenu premalo
thenele pedhavolikenu jantalo kalayikalo

ee manchullo premanchullo
ennenno sangathulu
neerendallo ee gundello ennenno sandhadulu
kavvinche cheekati kannullo ee thadi
ivvale veedenule
vundundi voohalu ee pilla galulu
ninne pilichenule

everything is chilled now
all is gonna be alright
Oh! I will be there I will be there for you

every thing is chilled now
frozen in love
lets warm and close around now

malupulu dhati manasuni meeti
nilichene mamathale
oka pari jananam oka pari maranam
niluvuna tholichele
yavvanam manasuki tholi mohanam
chumbanam vayasuki oka vaayanam anudhinamu

ee manchullo premanchullo
ennenno sangathulu
neerendallo ee gundello ennenno sandhadulu
kavvinche cheekati kannullo ee thadi
ivvale veedenule
vundundi voohalu ee pilla galulu
ninne pilichenule