People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 6 *

Sharanu Siddhi Vinayaka
Singer: Spoorthi Rao
Music: S. Jayakumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=UJStVY8tZfk&list=RDAMVM4ikBnS2oDuw
Video:
sharanu siddhi vinayaka sharanu vidyA pradAyaka
sharaNu parvati tanaya muruti sharaNu musika vahana

nitila netrana varada putrane nagabhusasa priyane
tatila tankita komalangane karna kundala dharane ||1||

batta muttina hara padaka bahu hasta catustane
itta todugeya hema kankaNa pasha ankusha dharane||2||

kuksi maha lambodarane iksu capana gelidane
paksi vahana siri purandara vittalana nija dasane||3||
Baro Krishnayya
Singer: Spoorthi Rao
Music: S. Jayakumar
Lyricist: Sant Kanakadasa
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=4ikBnS2oDuw&list=RDAMVM4ikBnS2oDuw
Video:
Baro krishnayya ....
Baro krishnayya .... ninna bhaktara manegeega krishnayya ||

Baro ninna mukha toro
ninna sari yaro jagadhara sheelane ||

Anduge padagavu kalanduge kiru gejje dhim dhimi
dhimi dhimi dhimirenuta pongolalanuduta barayya ||1||

Kankana karadalli honnungura holeyuta kinkini kini kini
kinirenuta pongolaluduta barayya baro krishnayya ||2||

Vasa udupili nelleyadi keshavane dasa ninna pada dasa
dasa ninna pada dasa ninna pada dasa salahalu barayya ||3||
Kalyana Gopalam
Singer: Spoorthi Rao
Music: S. Jayakumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Ho8RlycZIpo&list=RDAMVMHo8RlycZIpo
Video:
pallavi

kalyANa gOpAlam karuNAlavAlam. rAgA: kAmavardhini. Adi tALA. Narayana Tirtha.

1: kalyANa gOpAlam karuNAlavAlam mAlyAlankrta mITE madanagOpAlam

caraNam 2

amara nArI gItam Agamavikitam amita bhAgyObhAdam AsharayE anantam

caraNam 3

sakala jagatkAraNam satya kAmAdi guNam bhrtya samrakSaNam bhava bandha mOkSaNam

caraNam 4

muraLI saraLa gAnam muni brndAdInam sharaNAgata pAlanam sharadindu vadanam

caraNam 5

bhava timira ghana bhAnum bhakta kAmadhEnum shiva nArAyaNa tIrtha shIghrAvara dAnam
Radha Sametha Krishna
Singer: Rahul Vellal
Lyricist: Traditional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=t6fi2TlTKg0&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

rAdhA samEta krSNa (jaya)

anupallavi

nandakumAra navanIta cOra brndAvana gOvinda murArE

caraNam

gOpi manOhara gOkula vAsa
shObita murali gAna vilAsA
sundara manmata kOTi prakAshA
Nagumonu Ganaleni - Fusion
Singer: Haricharan
Music: S. Jayakumar
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Fusion
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Ycq_un8Esio&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
pallavi

nagumOmu ganalEni nAjAli telisi nanu brOvaga rAdA shrI raghuvara nI

anupallavi

nagarAjadhara nIdu paraivAra lella ogibOdhana jEsE vAralu gArE yiTu luNDudure

caraNam

khagarAju nI yAnati vini vEga canalEdO gaganAni kilaku bahu dUrambaninAdO
jagamEle paramAtma evaritO moraliDudu vaga jUpaku tALanu nannElukOra tyAgarAjanuta nI
Samaja Vara Gamana - Fusion
Music: S. Jayakumar
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Fusion
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=5KNcLpLNkIs&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
pallavi

sAmaja vara gamana sAdhu hrt sArasAbja pAla kAlatita vikhyAta

anupallavi

sAma nigamaja sudhAmaya gAna vicakSaNa guNashIla dayAlavAla mAm pAlaya

caraNam

vEda shirOmaNi mAtruja saptasvara nAdAcala dIpa svIkrta
yAdavakula muraLi vAdana vinOda mOhanAkara tyAgarAja vandanIya