Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 2 *

Dhana Ganapathiye - Valaji

Lyricist: N.S. Chidambaram
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: P: dhana gaNapatiyE vA vA seyyum tavangaL palittiDa tannaruL tA tA
A: manamalar tannil unnai vaittu nAn pUjittEn makara nan yAzhil un mahimaiyai vAshittEn
C: karimukha ainkara kaNmaNiyE kalai ellAm tandiDum viNmaNiyE
parivuDan karuNai pAlikkum sutanE para sukham tandaruL parashivan maganE

Kandanal Mudalai

Singer: Rajesh Vaidya
Lyricist: N.S. Chidambaram
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

kaNDa nAL mudalAi kAdal perugudaDi kaiyinil vEl piDitta karuNai shiva bAlanai
anupallavi

vaNDisai pADum ezhil vasanta pUngAvil vandu sukham tandu kandanai en kAntanai
caraNam

nIla maiyil tannai nenjamum marakkavillai nEsamuDan kalanda pAshamum maraiyavillai
kOla kumaran mana kOvilil niraindu viTTAn kuru nagai tanai kATTi narumalar sUTTi viTTAn