People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Rakshamam - Nattai
Singer: Vijay Shiva
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
rakSamAm sharaNAgatam
pakSivAhana padmajAramaNa pannaga shayana padmanAbha prabhO
---
lakSaNajita - shubha
lakSaNajita - kOTi shubha
lakSaNajita - shatakOti shubha
lakSaNajita - madana shatakOTi shubha
vakSasthala bhUSita maNi kaustubha

madhyamakAlam:
pIta vasana nava mauktika hAra dhrta shankha cakra gadAbja mahita
nata pArijAta nuta nAmagIta nikhilANDakOTi jIvAdhAra prabhO
---

guru pavanapura vAsa manOhara girijAdhava sannuta jagadIshvara
parama bhakta paripAlana catura
vara mInAkSisuta citta manOhara

madhyamakAlam:
gaNEsha caturmukha amara gaNAdhipa suragaNa gurukula pramukha parAshara
nArada suka vyAsAmbarISa prahlAda vasiSTha vibhISaNa shaunaka
mArttANDa varuNa sOmAgni aSTa dishi samrakSaka tAraka maNDala
sapta mahOdadhi bhuvana caturdasha darshita vishvarUpa vinOda prabhO