Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Prasanna Venkateswaram Bhajare - Vasantha Bhairavi

Singer: Vijay Shiva
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi
prasanna veHNkaTEshvaram bhajarE vATI vasantabhairavI nutam shrI

Charanam
prasiddha taHnja nagarasthitam prabala guruguha vEdyamAdyam vasiSTha vAmadEva viditam vara alamElu maHNgAshritam rasikashEkharam kRpAkaram rakSita bhakta Anandakaram