Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Sri Janaka Tanaye - Kalakanti

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shrI janaka tanayE shrta kamalAlayE

anupallavi

rAjannava maNi bhUSaNE shrI raghurAma sati satatam mAmava

caraNam

shata vadanadya shara jala dharAnilE nata mAnava mAnasa satsadanE
shatamakha kirITala san-maNigaNa nirAjita caraNE tyAgarAjArcitE