Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Giriraja Suta Tanaya Sadaya - Bangala

Singer: Vijaya Murthy
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

giirirAja sutA tanaya sadaya

anupallavi

suranAtha mukhArcita pAdayuga paripAlaya mAm ibha rAjamukha

caraNam

gaNanAtha parAtpara shankarAgama vArinidhi rajanIkara phaNirAja
kankaNa vighna nivArana shAmbhava shrI tyAgarAjanuta