Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Kalavati Kamalasana Yuvati - Kalavathi

Singer: S. Sowmya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kalAvatI kamalAsana yuvatI kalyANam kalayatu sarasvatI

anupallavi

balA balA mantrArNa rUpiNi bhAratI mAtr-kAsharIriNi malALi vidAriNI vAgvANI madhukara vENI vINApANi

caraNam

sharat jyOsnA shubhrAkArA shashivadanA kAshmIra vihArA varA
shAradA parAnkusha dharA varadAbhaya pAsha pustaka karA
surArcita padAmbujA shObhanA shvEta pankajAsanA suradanA
purAri guruguha hrdaya ranjanI murAri snuSa niranjanI