Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Kanakana Ruchira - Varali

Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kana kana rucirA kanaka vasana ninnu

anupallavi

dina dinamuna manasuna canuvuna ninnu (kana)

caraNam 1

pAlugAru mOmuna shrIyapAra mahima danaru ninnu (kana)

caraNam 2

kalakalamanu mukhakala galigina sIta kulukucu nOra kannulanu jUcE ninnu
(kana)

caraNam 3

bAlArkAbha sucEla maNimaya mAlAlankrta kandhara
sarasijAksa varakapOla surucira kirITadhara santatambu manasAraga
(kana)

caraNam 4

sapatni mAtayau surucicE karNa shUlamaina mATa vInula
jurukkana tALaka shrI harini dhyAninci sukhimpaga lEdA adu
(kana)

caraNam 5

mrdamada lalAma shubhaniTala vara jaTAyu mOkSa phalada pavamAna
sutuDu nIdu mahima delpa sIta delisi valaci sokkalEdA ArAti ninnu
(kana)

caraNam 6

sukhAspada vimukhAmbudhara pavana vidEha mAnasa vihArApta
surabhUja manita guNAnka cidAnanda! khaga turanga dhrta rathAnga
parama dayAkara karuNArasa varuNAlaya bhayApaharA shrI raghupatE
(kana)

caraNam 7

kAminci prEmamIra karamula nIdu pAda kamalamula baTTukonu
vADu sAkSi rAma nAma rasikuDu kailAsa sadanuDu sAkSi
mariyu nArada parAshara shuka shaunaka purandara nagajA dharaja
mukhyulu sAkSi gAdA sundarEsha sukha kalashAmbudhi vAsA shritulakai
(kana)

caraNam 8

satatamu prEma pUrituDagu tyAgarAjanuta mukhajita kumudahita varada ninnu
(kana)