Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Ela Avatara - Mukhari

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

ElAvatAram ettukoNTivi Emi kAraNamu rAmuDai

anupallavi

Alamu sEyuTakA ayOdhya pAlana jEyutakA O rAghava

caraNam

yOgula jUcuTanduka bhava rOgula brOcuTanduka shatarAga ratna-
mAlikalu racincina tyAgarAjuku vara mosagutanDukA