People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Balakanakamaya - Atana
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

Ela nI dayarAdu parAku jEsE vELa samayamu gAdu

anupallavi

bAla kanakamaya cEla sujana paripAla shrI ramAlOla vidhrta sharajAlaA
shubada karunAlavAla ghananIla navya vana mAlikA bharaNa (Ela)

caraNam 1

rArA dEvAdi dEva! rArA mahAnubhAva rArA rAjIvanEtra raghuvara putrA
sAratara sudhA pUra hrdaya parivAra jaladhi gambhIra danuja samhAra
madana sukumAra budha janavihAra sakala shrutisAra nAdupai
(Ela)

caraNam 2

rAjAdhirAja muni pUjitapAda ravirAjalOcana sharaNya ati lAvaNya
rAjadharanuta virAjaturaga sura rAja vandita pAda-aja janaka dina-
rAjakOTi samatEja danuja gajarAja nicaya mrgarAja jalajamukha
(Ela)

caraNam 3

yAgarakSaNa parama bhAgavatArcita yOgIndra su-hrdbhAvita Adyanta
rahita nAgashayana vara nAgavarada punnAga sumadhara sadAgha-
mOcana sadA gatija dhrta padAgamAnta cara rAgarahita shrI tyAgarAjanuta
(Ela)