People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Allakallola Mayanamma - Sourashtra
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
allakallOlam(A)yen(a)mma yamunA dEvi
mA(y)Artul(e)llanu tIrp(av)amma

1anupallavi
2mollalacE pUjinci mrokkedamu brOvum(a)mma (alla)

caraNam 1
mAru 3bAriki tALa lEka(y)I rAja
kumAruni teccitim(i)ndAka
tArumAr(A)ye bratuku 4tattaLincunad(e)ndAka (alla)

caraNam 2
gAli vAnalu niNDAr(A)ye mA panul(e)lla
gEli sEyuTak(e)Dam(A)ye
mAlimitO mamm(E)lu magani(y)eDa bAyan(A)ye (alla)

caraNam 3
sommul(e)lla nIk(5o)sagedam(a)mma yamunA dEvi(y)I
sumukhuni gaTTu jErpum(a)mma
6emme kAni balimini(y)Ela teccitim(a)mma (alla)

caraNam 4
naLina bhavuDu vrAsina vrAlu(y)eTl(ai)na kAni
nAthuDu bratiki(y)uNTE cAlu
praLayamul(a)yyenu E pani cEsina bhAmalu (alla)

caraNam 5
dEhamul(e)llan(5o)sagedam(a)mma O dEvi kRshNa
dEvuni gaTTu jErpum(a)mma
mOhan(A)nguni mEmu mOsa-buccitim(a)mma (alla)

caraNam 6
mEm(o)kkaT(e)nca pOtim(a)mma mA pali dEvuD-
(E)mEmO encukonnAD(a)mma
7rAmarO SrI tyAgarAj(A)ptuni bAyam(a)mma (alla)