People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 19 *

Sarvam Brahma Mayam - Jhinjoti
Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

sarvam brahmamayam rE rE

caraNam 1

kim vacanIyam kima vacanIyam kim racanIyam kima racanIyam

caraNam 2

kim paThanIyam kima paThanIyam kim bhajanIyam kima bhajanIyam

caraNam 3

kim bOddhavyam kima bOddhavyam kim bhOktavyam kima bhOktavyam

caraNam 4

sarvatra sadA hamsa dhyAnam kArtavyam bhO mukti nidAnam
Nanu Palimpa - Mohana
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

nanu pAlimpa naDaci vaccitivO nA prANanAtha

anupallavi

vanaja nayana mOmunu jUcuTa jIvanamani nenaru nA manasu marmamu telisi

caraNam

surapati nIla maNinibha tanuvutO nuramuna mutyapu sarula cayamutO
karamuna shara kOdaNDa kAntitO dharani tanayatO tyAgarAjArcita
Visvanathena - Samantha
Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

vishvanAthEna rakSitOham vishAlAkSi samEtEna

anupallavi

shAshvata guruguha sampUjitEna sAmanta puSpa mAlAdharENa (madhyamakala) vishvOtpatti sthitilaya kAraNena gartta tIra prabhAvEna

caraNam

kAshI kSetra sthita prasiddhEna vasiSThAdi munigaNa sannutEna
vikalpa rOga vaidya nipuNEna vimala gaNikA nartana priyEna
(madhyamakAla)
Ashrita jana mandArENa dEvAdi nuta pada pankajEna
sangIta shAstrAdi samyuktEna samasta sAmrAjya prada shivEna
Sri Valli Devasenapathe - Natabhairavi
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

shrI vallI dEva sEnApatE shrI subramaNyA namOstutE

anupallavi

dEvathA sArva bhauma jaya jaya tavi shaD-bhuja kArtikEyA mEyA

caraNam

mAmava sadA shivakumArA vimAnI krta citra mayUrA shrta
kAmita phala dAyaka haThashUra karuNA jaladhara jagadAdhAra
Eppo Varuvaro - Senjurutti/Jaunpuri
Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

eppOvaruvArO-enthan kalithIra-eppOvaruvArO

anupallavi

appar mudal mUvarum ALuDai aDigaLum
seppiyathillai cithampara thEvan (nAthan)
(eppO)

caraNam 1

naRparuvam vanthu nAthanaith thEdum
kaRpanaikaL muRRak kAtchi thanthALa
(eppO)

caraNam 2

aRpasuka vAzvil Anan-tham koNdEn
poRpathaththaik kaaNEn ponnampalavANan
(eppO)

caraNam 3

bAlakirushNan pORRip paNin-thidumIsan
mElE kAthal koNdEn veLippadakkANEn
(eppO)
Kana Vendamo - Sriranjani
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kANa vENDAmO iru kaNNirukkum pOdE viNNuyar gOpuram

anupallavi

vINil ulagai shuTri shuTri vandAl mEdini pOTrum cidambara dEvanaik-

caraNam 1

vaiyattinilE karuppaiyuL kiDanduLLam naiyap-piravAmal aiyan tiru naTam

caraNam 2

OTTai shaDalam oDunga veTrelumbuk-kUTTil irunduyir OTTam piDikkumun
Mamava Pattabhi Rama
Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

mAmava paTTAbhirAma jaya mAruti sannuta nAma (rama)

anupallavi

kOmalatara pallava pada kOdanDarAma ghana-
zyAmala vigrahAbJanayana saMpUrNa-
kAma raghurAma kalyANarAma rAma

caraNam

chatracAmara karadhRta bharata lakSmaNa
zatrughna vibhISaNa sugrIva pramukhAdi sEvita
atri vaziSTAdyanugraha pAtra dazaratha
putra maNiraGgavallyAdalaGkRta nava-
ratna maNTapE vicitramaNimaya siMhAsanE
sItayA saha saMsthita sucaritra parama pa-
vitra guruguha mitra paGkajamitra vaMsa-
sudhAMbudhicandra mEdinIpAla rAmacandra
Chalamela Jesevayya - Nattakurinji
Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P: calamEla jEsEvayya cakkani mA rangayya
A: kAla kalamu nI pAdamulE gatiyani nammmiyuNDaga
(muktAyisvara sAhitya)
kari moraliDa vini uramuna veDali makarini dunimi karivaraduDa nI birudu
dharanu velasi surulu pogaDa kaligina patita pAvanuDa nA manavikonu
C: nannu brOva nIku bhAramA
1: idE bAgani yUrakAnu nIvunna nanu nE vIDacEdAna
2: nIdu smaraNa gAka vErE eruganu nIraja nayana danuja mada haraNa
3: anDaANDa mulaku nadipati vani niNDa moraliDaga vinivinaka yuNDa
sariya guNa madanajana kuNDa varamosagu nanu dinamu
4: A draupadiki valuva sabhalO dora karuNa osagina mahA daya gala
ninu pogaDanu nA taramaguna siri velayu rangapurini ElinapaDi nAkala
nandacina palu naDatulu numadi telupa valadu valadu valadu caraNu murahari
Ranga Baro Panduranga Baro - Shankarabharanam
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

ranga bArO pANDuranga bArO shrI

anupallavi

ranga bArO narasinga bArO

caraNam 1

kanda bArO enna tande bArO indirA ramaNa mukunda bArO

caraNam 2

appa bArO timmappa bArO kandarpanayyana kanci varada bArO

caraNam 3

aNNa bArO enna cinna bArO puNyamUrti mahiSapura cenna bArO

caraNam 4

viSNu bArO uDupi krSNa bArO enniSTa mUrti purandara viTTala bArO
Nagalingam Bhajeham - Shankarabharanam
Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

nAgalingam bhajEham anAdi lingam bhajEham shri

anupallavi

nAgavallI prasangam nagajArddhAngam nandi turangam Agama shAstra purANa prasangam avidyAbhangam ati dhavaLAngam

caraNam

sthUla sUkSma kAraNAtma lingam sukhapradAyaka sundara lingam
mUla bhUtam aprAkrta lingam munigaNASTa nAgArccita lingam
nIlakaNTha guruguhAntarangam nitya shuddha kara vidhrta kurangam
kAlaharam shirO vidhrta gangam karuNApAngam vijitAnangam
Nada Tanumanisham - Chitta Ranjani
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

nAda tanumanisha shankaram namAmi mE manasA shirasA

anupallavi

mOdakarA nigamOttama sAmavEda sAram vAram vAram

caraNam

sadyOjAtAdi panca vaktraja sarigamapadhani vara saptasvara
vidyAlOlam vidaLitakAlam vimala hrdaya tyAgarAjapAlam
Teliyaleru Rama - Dhenuka
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

teliyalEru rAma bhakti mArgamunu

anupallavi

ilanantaTa tirugucunu galuvarincErE gAni

caraNam

vEgalEci nITa munigi bhUti bUsi vallanenci veliki shlAganIyulai
bAga paika mArjana lOlulai rEgani tyAgarAja vinuta
Ramajogi Mandu - Vasantha/Khamas
Singer: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rAmajOgi mandu konarE pAmaruvAra

anupallavi

rAmajOgi mandu mIru prEmatO pUjincapunaTE kAma krOdamula nella kaTagu pAradOlE mandu

caraNam 1

mada matsaramulanu mATalO nilipETimandu kudikonna karmamulanu gUDaga neDadolE mandu

caraNam 2

kADuga koNDala vaNTi karmamu leDabApe mundu sATivElu jagamulandu svAmi rAmajOgi mandu

caraNam 3

kOTi tanamula iccEdamani konapOyina dorakanimandu sATilEni bhAgavatulu smaraNa jEsi dalacE mandu

caraNam 4

badaraka shrI hari bhaktulu paTana kAvincETi mandu mudimuna mUrkha janulaku mOkSa mosagEDi mandu

caraNam 5

mudamutO bhadrAdriyandu muktini pondincE mandu sadayuDaina rAmadAsu sadbhaktitO golicE mandu
Pibare Rama Rasam - Yamuna Kalyani
Singer: T.M. Krishna
Music: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

pibarE rAmarasam rasanE pibrE rAmarasam

caraNam 1

dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam

caraNam 2

janana maraNa bhaya shOka vidUram sakala shAstra nigamAgama sAram

caraNam 3

paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam

caraNam 4

shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam
Bolo Sairam Bhajo Sairam
Singer: T.M. Krishna
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Video:
Bolo Sairam Bhajo Sairam
Devayane Bhaktaya Sadhuva Sairam

Deena Dukhayanche Datha Tuhi Sairam
Asha Moha Pasha Nahi Tum Sairam
(Bolo Sairam....)

Devadeva Amritacha Jeevani Arama
Palakashah Sanjeevana Dile Sairam
(Bolo Sairam....)

Dhyanalage Puncha Charani Guni Sairam
Kaliyugi Kaliabha Tumhi Sairam
(Bolo Sairam.....)
Sarvam Brahmamayam
Singer: T.M. Krishna
Music: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sarvam brahmamayam rE rE

caraNam 1

kim vacanIyam kima vacanIyam kim racanIyam kima racanIyam

caraNam 2

kim paThanIyam kima paThanIyam kim bhajanIyam kima bhajanIyam

caraNam 3

kim bOddhavyam kima bOddhavyam kim bhOktavyam kima bhOktavyam

caraNam 4

sarvatra sadA hamsa dhyAnam kArtavyam bhO mukti nidAnam
Apa Rama Bhakthi - Kamavardhani
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Thyagaraju
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

appa! rAmabhakti yentO gopparA; mA
(appa)

anupallavi

trippaTalanu dIrci kaNTi reppavalEnu gAcu mA
(appa)

caraNam 1

lakSmI dEvI valacunA? lakSmanuNDu golucunA?
sUkSmabuddhi gala bharatuDu jUcijUci solasunA? mA
(appa)

caraNam 2

shabari yengili niccunA? candradharuDu meccunA?
abalasvayamprabhaku daivamacala padavi niccunA? mA
(appa)

caraNam 3

kapi vAridhi dATunA kaliki rOta gaTunA
aparAdhi tyAgarAjukAnandamu heccunA? mA
(appa)
Bhaja Govindam - Raagamalika
Singer: T.M. Krishna
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
pallavi

bhajagovindaM bhajagovindaM
govindaM bhajamuuDhamate .
saMpraapte sannihite kaale
nahi nahi rakshati DukR^iJNkaraNe
2

mUDha jahiihi dhanaagamatR^ishhNaaM
kuru sadbuddhiM manasi vitR^ishhNaam.h .
yallabhase nijakarmopaattaM
vittaM tena vinodaya chittam.h
3

naariistanabhara naabhiideshaM
dR^ishhTvaa maagaamohaavesham.h .
etanmaaMsaavasaadi vikaaraM
manasi vichintaya vaaraM vaaram.h

4

naliniidalagata jalamatitaralaM
tadvajjiivitamatishayachapalam.h .
viddhi vyaadhyabhimaanagrastaM
lokaM shokahataM cha samastam.h

5

yaavadvittopaarjana saktaH
staavannija parivaaro raktaH .
pashchaajjiivati jarjara dehe
vaartaaM ko.api na pR^ichchhati gehe

6

yaavatpavano nivasati dehe
taavatpR^ichchhati kushalaM gehe .
gatavati vaayau dehaapaaye
bhaaryaa bibhyati tasminkaaye

7

baalastaavatkriiDaasaktaH
taruNastaavattaruNiisaktaH .
vR^iddhastaavachchintaasaktaH
pare brahmaNi ko.api na saktaH

8

kaate kaantaa kaste putraH
saMsaaro.ayamatiiva vichitraH .
kasya tvaM kaH kuta aayaataH
tattvaM chintaya tadiha bhraataH

9

satsaNgatve nissNgatvaM
nissaNgatve nirmohatvam.h .
nirmohatve nishchalatattvaM
nishcalatattve jiivanmuktiH

10

vayasigate kaH kaamavikaaraH
shushhke niire kaH kaasaaraH .
kshiiNevitte kaH parivaaraH
GYaate tattve kaH saMsaaraH

11

maa kuru dhana jana yauvana garvaM
harati nimeshhaatkaalaH sarvam.h .
maayaamayamidamakhilaM hitvaa
brahmapadaM tvaM pravisha viditvaa

12

dinayaaminyau saayaM praataH
shishiravasantau punaraayaataH .
kaalaH kriiDati gachchhatyaayuH
tadapi na muJNcatyaashaavaayuH

12a

dvaadashamaJNjarikaabhirasheshhaH
kathito vaiyaakaraNasyaishhaH .
upadesho bhuudvidyaanipuNaiH
shriimachchhankarabhagavachchharaNariH

13

kaate kaantaa dhana gatachintaa
vaatula kiM tava naasti niyantaa .
trijagati sajjanasaM gatiraikaa
bhavati bhavaarNavataraNe naukaa

14

jaTilo muNDii luJNchhitakeshaH
kaashhaayaambarabahukR^itaveshhaH .
pashyannapi cana pashyati muuDhaH
udaranimittaM bahukR^itaveshhaH

15

aNgaM galitaM palitaM muNDaM
dashanavihiinaM jataM tuNDam.h .
vRiddho yaati gRihiitvaa daNDaM
tadapi na muJNcatyaashaapiNDam.h

16

agre vahniH pR^ishhThebhaanuH
raatrau chubukasamarpitajaanuH .
karatalabhikshastarutalavaasaH
tadapi na muJNcatyaashaapaashaH

17

kurute gaN^gaasaagaragamanaM
vrataparipaalanamathavaa daanam.h .
GYaanavihinaH sarvamatena
muktiM na bhajati janmashatena

18

sura ma.ndira taru muula nivaasaH
shayyaa bhuutala majinaM vaasaH .
sarva parigraha bhoga tyaagaH
kasya sukhaM na karoti viraagaH

19

yogarato vaabhogaratovaa
saNgarato vaa saNgaviihinaH .
yasya brahmaNi ramate chittaM
nandati nandati nandatyeva

20

bhagavad.h giitaa kiJNchidadhiitaa
gaNgaa jalalava kaNikaapiitaa .
sakRidapi yena muraari samarchaa
kriyate tasya yamena na charchaa

21

punarapi jananaM punarapi maraNaM
punarapi jananii jaThare shayanam.h .
iha saMsaare bahudustaare
kRipayaa.apaare paahi muraare

22

rathyaa charpaTa virachita kanthaH
puNyaapuNya vivarjita panthaH .
yogii yoganiyojita chitto
ramate baalonmattavadeva

23

kastvaM ko.ahaM kuta aayaataH
kaa me jananii ko me taataH .
iti paribhaavaya sarvamasaaram.h
vishvaM tyaktvaa svapna vichaaram.h

24

tvayi mayi chaanyatraiko vishhNuH
vyarthaM kupyasi mayyasahishhNuH .
bhava samachittaH sarvatra tvaM
vaaJNchhasyachiraadyadi vishhNutvam.h

25

shatrau mitre putre bandhau
maa kuru yatnaM vigrahasandhau .
sarvasminnapi pashyaatmaanaM
sarvatrotsR^ija bhedaaGYaanam.h

26

kaamaM krodhaM lobhaM mohaM
tyaktvaa.atmaanaM bhaavaya ko.aham.h .
aatmaGYaana vihiinaa muuDhaaH
te pachyante narakaniguuDhaaH

27

geyaM giitaa naama sahasraM
dhyeyaM shriipati ruupamajasram.h .
neyaM sajjana saNge chittaM
deyaM diinajanaaya cha vittam.h

28

sukhataH kriyate raamaabhogaH
pashchaaddhanta shariire rogaH .
yadyapi loke maraNaM sharaNaM
tadapi na muJNchati paapaacharaNam.h

29

arthamanarthaM bhaavaya nityaM
naastitataH sukhaleshaH satyam.h .
putraadapi dhana bhaajaaM bhiitiH
sarvatraishhaa vihiaa riitiH

30

praaNaayaamaM pratyaahaaraM
nityaanitya vivekavichaaram.h .
jaapyasameta samaadhividhaanaM
kurvavadhaanaM mahadavadhaanam.h

31

gurucharaNaambuja nirbhara bhakataH
saMsaaraadachiraadbhava muktaH .
sendriyamaanasa niyamaadevaM
drakshyasi nija hRidayasthaM devam.h

32

muuDhaH kashchana vaiyaakaraNo
DukRiJNkaraNaadhyayana dhuriNaH .
shriimachchhamkara bhagavachchhishhyai
bodhita aasichchhodhitakaraNaH

33

bhajagovindaM bhajagovindaM
govindaM bhajamuuDhamate .
naamasmaraNaadanyamupaayaM
nahi pashyaamo bhavataraNe
Sri Rama Chandra - Yaman Kalyani
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: St. Tulasidas
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Shree Ram Chandra Kripalu Bhaju Mana

Harana Bhavabhaya Daarunam

NavaKanj Lochana Kanjamukh Kara Kanjapada Kanjaarunam

Shree Ram Chandra...

Kandarpa Aganeeta Ameeta Chabi Nava Neela Neeraja Sundaram

Patapeeta Maanahum Tarita Ruchi-Suchi Navmi Janaka Sutaavaram

Shree Ram Chandra Kripalu Bhaju Mana

Harana Bhavabhaya Daarunam

Bhaju Deena Bandhu Dinesha Daanava Daitya-Vansha-Nikandam

Raghunanda Aanandkanda Kaushala Chanda Dasharatha Nandanam

Shree Ram Chandra Kripalu Bhaju Mana

Harana Bhavabhaya Daarunam

Sira Mukuta Kundala Tilaka Chaaru Udaaru Anga Vibhushanam

Aajaanubhuj Sar Chapadhara Sangraama-Jita-Khara Dushnam

Shree Ram Chandra Kripalu Bhaju Mana

Harana Bhavabhaya Daarunam

Iti Vadati Tulsidaasa Shankara Sheesh Muni Manaranjanam

Mama Hridayakanja Nivaasa Kuru Kaamaadi Khaladalaganjanam

Shree Ram Chandra Kripalu Bhaju Mana

Harana Bhavabhaya Daarunam