People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 9 *

Panipati Sayee - Jhankaradhwani
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

paNipati shAyi mAm pAtu pAlitAbdhi pAyi

anupallavi

maNimaya makuTa virAjamanO manmatha kOTi kOTi samAna

caraNam

gaja vara gamana kamanIyAnana sujana gaNAvana sundara radana
gajamukha vinuta karuNAkara nI rAja nayana tyAgarAja hrt-sadana
Rama Lobha Mela - Darbar
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rAma lObhamEla nanu rakSincu paTla nIkinta shrI

anupallavi

sOmArka lOcana suguNa sUtra mAdulella navvarA

caraNam 1

sharaNanu konna kAkAsuruni rAvaNuni sOdaranu brOva saraguna karini gAcina shrI

caraNam 2

gatilEni vELa draupadi vEgamE krSNa yana ati prEmatO vEncEsina mati nEDendu bOyinO

caraNam 3

dEgakai mEnOsangu rAghavAnvayamuna bAga janmincina tyAgarAjanuta shrI
Sarijesi Veduka - Teevravahini
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sarijEsi vEDuka jUcuTa sAkEtarAma nyAyamA

anupallavi

dharalOna nI nija dAsulanu kandarpa kAdula nija dASulanu

caraNam

kokka shAstra vidula nara sannuticE goppa bahumatula nandEdarayya
cakkagAnu bhakti shAstra vidulu cAla navvEru tyAgarAjanuta
Swaminatha Paripalaya - Nattai
Singer: S.P. Ramh
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

Swaaminaatha paripaalaiyaasumaam |
swaprakaasha vallishaguruguha deva senesha ||

anupallavi

kaamajanaka baaradheesha sevitha |
kaarthikeya naaradhaadhi bhaavitha ||
vaamadeva paarvathi sukumaara |
vaarijaasha sammodhithaakara || (Swami)

caraNam

kaamithaartha vitharana nipunacharana
kaavyanaatakaalankaarabharana |
bhoomi jal agni vaayu gagana kirana
boga roopa nithyaanandha karana || (Swami)
Evarena Lera Peddalu - Siddhasana
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

evaraina lErA peddalu ilalOna dInula brOvanu

anupallavi

bhava sAgaramuna carincu balu gAsi rAmunitO delupa

caraNam

kalimAna vAdhamula kAryamulu kAma matsarAdula krtyamulu
cala cittamu lEni vAripudu cAla tyAgarAjutunito delupa
Kanakana Ruchira - Varali
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kana kana rucirA kanaka vasana ninnu

anupallavi

dina dinamuna manasuna canuvuna ninnu (kana)

caraNam 1

pAlugAru mOmuna shrIyapAra mahima danaru ninnu (kana)

caraNam 2

kalakalamanu mukhakala galigina sIta kulukucu nOra kannulanu jUcE ninnu
(kana)

caraNam 3

bAlArkAbha sucEla maNimaya mAlAlankrta kandhara
sarasijAksa varakapOla surucira kirITadhara santatambu manasAraga
(kana)

caraNam 4

sapatni mAtayau surucicE karNa shUlamaina mATa vInula
jurukkana tALaka shrI harini dhyAninci sukhimpaga lEdA adu
(kana)

caraNam 5

mrdamada lalAma shubhaniTala vara jaTAyu mOkSa phalada pavamAna
sutuDu nIdu mahima delpa sIta delisi valaci sokkalEdA ArAti ninnu
(kana)

caraNam 6

sukhAspada vimukhAmbudhara pavana vidEha mAnasa vihArApta
surabhUja manita guNAnka cidAnanda! khaga turanga dhrta rathAnga
parama dayAkara karuNArasa varuNAlaya bhayApaharA shrI raghupatE
(kana)

caraNam 7

kAminci prEmamIra karamula nIdu pAda kamalamula baTTukonu
vADu sAkSi rAma nAma rasikuDu kailAsa sadanuDu sAkSi
mariyu nArada parAshara shuka shaunaka purandara nagajA dharaja
mukhyulu sAkSi gAdA sundarEsha sukha kalashAmbudhi vAsA shritulakai
(kana)

caraNam 8

satatamu prEma pUrituDagu tyAgarAjanuta mukhajita kumudahita varada ninnu
(kana)
Munipe Teliyaka - Bangala
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

munupE teliyaka pOyenA muninuta daya lEdAyenA

anupallavi

anu visumanta lEdanucu nannalayinci vEDuka jUcuTaku

caraNam

AnaTi manci naDatanu jUci vatyanta krpa sEya lEdA
InADu nAmadi iTlaumani nI kinakula tilaka shrI tyAgarAjanuta
Pariyasakama - Vanaspati
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

pariyAcakamA mATa padigurilO bogaDinadi

anupallavi

vErapu nanu manambuna vESa nambuna nE gOri sharaNAgata rakSaka ninu santatamu sharanaga

caraNam

oka munikai draupadi dvArakA nilayA sharaNaga oka mATaku vinhISaNuDu OrvalEka sharaNaga
sakalEshvara prahlAduDu jAlicE sharanaga hita karuNaDai brOcitivE tyAgarAjuni mATa
Vasudeva Varaguna - Bilahari
Singer: S.P. Ramh
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

vAsudEva varaguNa mAmava

caraNam 1

vAsava hrdaya nivAsa cidvilAsa

caraNam 2

sAkhA shayana bhava sAgara tAraka

caraNam 3

nIraja nayana ghana nIla sujana pAla

caraNam 4

bhAgavata priya tyAgarAjARcita