People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 10 *

Charanamule Nammithi - Kapi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

caraNamulE nammiti nI divya caraNamulE nammiti

caraNam 1

vAridhi gaTTina vara bhadrAcala varadA varadA varadA nI divya

caraNam 2

Adi puruSa nannaramara sEyakumayyA ayyA ayyA nI divya

caraNam 3

vanamuna rAtini vanitaga jEsina caraNamu caraNamu caraNamu nI divya

caraNam 4

pAdAravindamE AdhAramani nEnu paTTiti paTTiti paTTiti nI divya

caraNam 5

veyyAru vidhamula kuyyAlinci rAvayyA ayyA ayyA nI divya

caraNam 6

bAguga nannElu bhadrAcala rAmadAsuDa dAsuDa dAsuDa nI divya
Govardhana Giridhara - Darbari Kanada
Lyricist: Narayana Teertha
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gOvardhana giridhara gOvinda gOkulapAlaka paramAnanda
(gOvardhana)

anupallavi

shrI vatsAnkita shrI kaustubha dhara pAvaka bhayahara pAhi mukunda
(gOvardhana)

caraNam 1

puruhUta maka vikAta sucatura puruSOttama pUruia jagatudhara
MEru bhUri dhairya agavidhurA mInakEtu shatakOTi sharIra
(gOvardhana)

caraNam 2

amita kalyANaguNa agaNita lIla aparimitAnanda ghana nandabAla
samita daityadamba shAntyAdimUla vimala mAnasa vrtti vilasita shAla
(gOvardhana)

caraNam 3

vahatOjaka daNDa kOTistavEdam varadakimadbhUtam acalEndra vahanam
mahanIya kIrtim avahasi dEhi mudam mAgavanam madapanayasi ghanam
(gOvardhana)

caraNam 4

AnandAmrta vAridhikEla alaku parAkrama anupama lIla
shRi nandAtmaja shrtajanapAla shRikara kishalaya lAlanalOla
(gOvardhana)

caraNam 5

pATita suraripu pAdapa brnda pAvana carita parAmrta kanda
nATya rasOtkaTa nAnAbharaNa nArAyaNa tIrhArcita caraNa
(gOvardhana)
Manavyalakincha - Nalinakanti
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi:

manavyAḷakinca rAdaṭE
marmamella telpedanE manasA

Anupallavi:

ghanuḍaina rAma candruni
karuṇAntaraṅgamu telisina nA (manavi)

Charanam:

karma kAṇḍa matAkṛṣṭulai bhava
gahana cArulai gAsi jendaga
kani mAnavAvatAruḍai
kanipiñcinAḍE naḍata tyAgarAju (manavi)
Re Re Manasa - Nattai
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rE rE mAnasa bhajarE gajAnanam
(rE)

anupallavi

sArasAra vihAram sakala purANA sAram kAruNyAmrtapUram kAmAkSi mOdakaram
(rE)

caraNam

kanjAsana mukha suramuni vanditapada caritam kAncIpura nAtha sutam karNa cAmaramtam
manjuLa kanakAbharaNa mancitam atitAntam sinjanmanjIrayutam cengalvarAyanatam
(rE)
Krupanidhe - Hamsanadam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

krpAnidhaE krpAjaladhE

anupallavi

kapAla hastA skandatAta upamA rahita urAgAbharaNam

caraNam

vEda kAraNa viSnupriyakarA bhEda rahitA brhadIsha
nAda rUpA namOstutE naTana ranjana shrI harikEsha
Narajanma Bandaga - Saurashtra
Lyricist: Purandara Dasa
Album: Carnatic
Audio:
pallavi

krSNA ena bArade krSNana nenedare kaSTa ondiSTilla

anupallavi

narajanma bandAga nAlige iruvAga krSNA ena bAraDe

caraNam 1

malagittu mai muridu eLuttalomme krSNA ena bArade nitya
sULitADuta maneyoLagAdaru omme krSNA ena bArade

caraNam 2

mEre tappi mAtanADuvAgalomme krSNA ena bArade doDDa
dAriya naDevAga bhArava horuvAga krSNA ena bArade

caraNam 3

gandhava pUsi tAmbUlava meluvAga krSNA ena bArade tanna
mandagamane kUDi sarasavADutalomme krSNA ena bArade

caraNam 4

parihAsyada mAtanADutalomme krSNA ena bArade
paripari kelasadoLondu kelasavendu krSNA ena bArade

caraNam 5

kandana bigidappi muddATutalomme krSNA ena bArade bahu
cenduLLa hAsige mEle kuLitomme krSNA ena bArade

caraNam 6

nIgadAlOcane rOgOpadradalomme krSNA ena bArade oLLE
bOga paDEdu anurAgadindiruvAga krSNA ena bArade

caraNam 7

durita rAshigaLanu taridu bisuDalu krSNA ena bArade sadA
garuDa vAhana siri purandara viTTalanne krSNA ene bArade
Meenakshi Pancharatnam
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Devotional
Tag: carnatic
Audio:
Udyath bhanu sahasra koti sadrusam, Keyura harojjwalam,

Bimboshtim smitha danthapankthi ruchiram, peetambaralankrutham,
Vishnu brahma surendra sevitha patham, Thathwa swaroopam shivam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 1

Mukthahara lasath kireeda ruchiram, poornendu vakthra prabham,
Sinchannupura kinkini manidaram, padmaprabha basuram,
Sarvabeeshta bala pradham giri sutham, vani rama sevitham,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 2

Sri vidhyam shiva vama bhaga nilayam, hreenkara mantrojwalam,
Sri chakrangitha bindu Madhya vasathim, Srimath sabha nayakeem,
Srimath shanmuga vignaraja jananim, sriman jagan mohinim,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 3

Srimath Sundara nayakim, bhaya haram, jnana pradham Nirmalam,
Syamabham kalasanarchitha padam,narayanasyaanujam,
Veena venu mrudanga vadhya rasikam, nana vidham ambikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 4

Nana yogi muneendra hrudsu vasatheem, nanartha sidhi pradham,
Nana pushpavirajithangri yugalam, narayanen architham,
Nada brahma mayim parath para tharam, nanartha thathwathmikam,
Meenakshmi pranathosmi santhathamaham, karunya vara nithim. 5
Brochevarevarura - Khamas
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

brOcEvArevarurA ninnu vina raghuvarA nanu nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla

anupallavi

O caturananAdi vandita nIdu parAkElanayya nI caritamulu
pogaDa lEdu cinta dIrccavaramulicci vEgamE nanu

caraNam

sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA vAtAtmajArcita pAda nAmoralanu vinarAdA
Aturamuga karirAjuni brOcina vAsudEvuDE nIvu gadA pAdakamella pOgoTTi gaTTiga cei baTTi viDuvaga nanu
Rara Maa Intidaka - Asaveri
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rArA mAyiNTi dAka raghuvIra sukumAra mrokkErA

anupallavi

rArA dasharatha kumArA nannElukOrA tALAlErA rAma

caraNam 1

kOrina kOrkulu konasAgakanE nIraja nayana nI dArini gAni
vEsAriti gAni sAdhu janAvana svAri vEDali sAmi nEDaina

caraNam 2

prodduna lEci puNyamu tOTi buddhulu jeppi brOtuvugAni muddu-
gAru nI mOmunu jUcucu vadda nilici vAramu pUjincE

caraNam 3

dikku nIvanucu delisi nannu brOva grakkunarAvu karuNanu nIcE
jikkiyunnadella maraturA ika shrI tyAgarAjuni bhAgyamA
Muruganukku Oru - Kalyani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

muruganukkoru shIDan avan mukkNNan veNkADan

anupallavi

viruttan veNNiravaNivAn karittOrkkalaiyAn sarpamElaNindu jAti keTTalaivAn

caraNam

pittan elumbaNiyum pEyANDi shUlipirai mazhuvEndum perum udai kAli
nattit-tiripuram nagaikkum kapAli namadu harikEshanAm narguNashAli