People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 3 *

Kamala Charane - Amrita Behag
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kamala caranE kanakAruNE karuNAmrta rasa pUraNE
(kamala)

anupallavi

amarEshanutE aparAjitE ramA shAradE sadA vanditE
(kamala)

caraNam

namata sajjana durita shamanE amita mahima guna pUraNE
mama santApa hara sAdhanE vimarshanAnda nAda hrtsadanE
(kamala)
Palinchu Kamakshi Pavani - Madhyamavathi
Lyricist: Shyama Sastry
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

pAlincu kAmAkSi pAvani pApa shamani

anupallavi

cAla bahu vidhamugA ninu sadA vEDukonaDina endEla iLAgu sEvu veta harincavE vEgamE nanu

swara saahitya

kanaka giri sadana lalita ninu bhajana santatamu jEya nijanuDana vinumu nikhila bhuvana janavini ipuDu mA duritamu dIrcci varAlicci

caraNam 1

svAntambulOna ninnE dalacE sujanula kellanE vELa santOSamu
losagEvani nIvu manOratha phaladAyinivani kAntamagu pEru ponditivi
kAruNya mUrti vaijagamu kApADina talli gadA nEnu nIdu biTTanu lAlinci

caraNam 2

I mUrti inta tEjOmayamai iTuvale kIrti visphUrti viTalAnaya guNa
mUrti trilOkamulO jUcindaina galadA Emi toli nOmu nOcitinO nI pAda
padma darshanamu vEmAru labhinci krtArtuDainati nA manaviyAlinci

caraNam 3

rAjAdhirAja rAjanmakuTI taTamaNi rAj abhAjAla nija sannidhi
dEvi samasta janula kella varadA rAjamukhi shyAmakrSNanuta
kAnci purIshvari vikaca rAjIva daLAkAi jagat sAkSiyau prasanna parAshakti

swara

ni sa ri pa ma ri sa ni sa ri ma ri sa ni sa ri sA, ri sa ni pA, pa ma pa ni sa rI

pa ma pa sa ri sa pa ma pa ni pa sa ni ri sa ma rI , sa ni pa ri sa , ni pa ma , rI sa
Budhamasrayami - Nattakurinji
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

budham AshrayAmi satatam suravinutam candra tArA sutam

anupallavi

budhajanar-veditam bhUsurair mOditam madhura kavitApradam mahanIya sampadam

caraNam

kumkuma samadyutim guruguha mudAkrtim kuja vairiNam maNi mukuTa hAra keyUra
kankaNAdi dhraNam kamanIya tara mithuna kanyAdhipam pustaka karam napumsakam
kinkara janamahitam kilbiSAdi rahitam shankara bhakta hitam sadAnanda sahitam