People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Bhuvaneswariya - Mohana Kalyani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

bhuvanEshvariya nene mAnasavE bhava bandhagaLa bhItiya biDuvE

anupallavi

bhavadali baridE navEyadE nOyadE tavE suvilAsadE taNiyuvE sukhisuvE
(bhuvanEshwariyaa)

caraNam

vrjinangaLanu vidaLipamAtEya trijagajjananiya triguNAtIteya
nija bhaktAvana suravara surabhiya aja sannutE shrI harikEshAngiya
(bhuvanEshwariyaa)

HIranmayeem - Lalitha
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

hiraNmayIm lakSmIm sadA bhajAmi hIna mAnavAshrayam tyajAmi

anupallavi

ciratara sampatpradAm kSIrAmbudhi tanayAm hari vakSasthalAlayAm harinIm caraNa kisalayAm kara kamaladhrta kuvalayAm marakata maNi valayAm

caraNam

shvEta dvIpa vAsinIm shrI kamalAmbikAm parAm bhUta bhavya vilAsinIm bhUsura pUjitAm varAm
mAtaram abja mAlinIm mANikyAbharaNa dharAm gIta vAdya vinOdinIm girijAm tAm indirAm sIta
kiraNani bhavadanAm shrita cintAmaNi sadanAm pItavasanAm guruguha mAtula kAntAm lalitAm
Rama Ramana - Vasantha Bhairavi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ramAramaNa bhAramA nannu brOva shrIkara

anupallavi

pumAnuDani gAdani nAtO delupumA narOttama samAna rahita

caraNam 1

sari nIkevaru dorakani garvamu adiyugAka dharalO janula marmamerigi
nammu konalEraNTi dharmadi mOkSa varamu losangi bhaktavarula
gAcina kIrti viNTi mari mari nannindarilO ceyi baTTi brOva sharaNu
jocitinayya dari nIvanu konnAnu caraNamE gatiyaNTi

caraNam 2

smaraNa delisi ElE paramAtmuDu nIvE yannAnu pAmarulatO saribOyinaTulE
nI gOcaramulanE balku konnAnu nA mATalella karuNatO nijamu jEya varada
daNDamu lIDinAnu shrI rAma rAma parama pAvananAma sharaja lOcana
nannAdharaNa jEyuTakinta karuvaina vidhamEmi

caraNam 3

vyAjamulaku nEnu rAjAla naNTEnu gOpAla gatilEka nItO nAjAli delupabOtE
lAjamulu vEgana nEla shrI rAma rAma AjAnubAhu rAjarAja sakala lOkapAla vinu
bhakta tyAgarAjuni iNTa nIvu rAjillinAvu ganuka nI japamunu nIdu pUjala viDuva jAla
Ganapathe Mahamate - Kalyani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

gaNapatE mahAmatE gauri kumAra mAm pAhi

anupallavi

aNimAd-yaShTaishvarya prada pUjita vara

caraNam

sOma sUryAgni nEtra sadAshivAnanda putra
vAmadEvAdi vaktra vArija gambhIra gAtra
tAmOda hiraNyamaya pIThasthita pAmara
paNDita nuta pada pankajAsanArAdhita
Nannu Kanna Thalli - Kesari
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

nannu kanna talli nA bhAgyamA nArAyaNi dharmAmbikE

anupallavi

kanakAngi ramApati sOdari kAvavE nanu kAtyAyani

caraNam

kAvu kAvumani nE morabeTTagA kamala lOcani karagu cuNDaga
nIvu brOvakuNTE nevaru brOturu sadA varambosagu tyAgarAjanutE
Meena Lochana - Dhanyasi
Lyricist: Shyama Sastry
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

mInalOcanA brOva yOcanA dInajanAvanA amba
anupallavi

gAna vinOdinI nI samAnamu jagAna gAnanammA dEvI
caraNam 1

kannatalli gAdA nA vinnapamu vinavammA pannaga bhUSaNuniki
rANI ninnuvinA ilalO dAta vErevarunnArammA bangAru bommA

caraNam 2

indumukhI nIvu varamulosagi nA mundu vacci dayasEyavammA
kunda mukundaradanA himagiri kumArI kaumArI paramEshvarI

caraNam 3

sAmaja gamanA nIvu tAmasamu sEyaka shyAmakrSNa sOdarI
rAvE kAmapAlini bhavAnI candrakaLAdhAriNI nIradavENI

Saraswathi Namostute - Saraswathi
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sarasvati namOstutE shAradE vidyApradE

anupallavi

kara dhrta vINA pustaka varamaNi mAlAlankrta

caraNam

narahari suta vidhi lAlita navamaNi yuta kambhugaLE
sura sEvita pada yugaLE sudhAkara samadhavaLE
Annapoorne Visalakshi - Sama
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

annapUrNE vishAlAkSi akhilabhuvanasAkSi kaTAkSi

anupallavi

unnata garttatIra vihAriNi OHNkAriNi duritAdinivAriNi pannagAbharaNa
rAjHnI purANi paramEshvara vishvEshvara bhAsvari

caraNam

pAyasAnnapUrita mANikyapAtra hEmadarvI vidhRtakarE kAyajAdi rakaSaNa
nipuNatarE kAHncanamaya bhUSaNambaradharE tOyajAsanAdi sEvitaparE tumburu nArsdAdi
nutavarE trayAtIta mOkSaprada caturE tripadashObhita guruguhasAdarE
Kamakshi Amba - Bhairavi
Lyricist: Shyama Sastry
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kaamaa- | kshee || am- |ba kanci ||
kaamaa- | kshee || am- |ba anu- ||
dinamu mara vaga- | nE nee ||
paadamula dhik | kanusu nammidi- ||
ni shreekanci ||
kaamaa- | kshee || am- |ba ... ||
caraNam 1

kundaradanaa | ,,kuvalaya naya- ||
naa dal- | lirakshimcu ||
(kaamaakshee)

caraNam 2

kambugaLa nee- | ,,rada cituraa ||
,,vidu vadanaa | ,,maayamma ||
(kaamaakshee)

caraNam 3

kumbakusa mada | matta gajagama ||
padma bhava hari | shambhu nuta pada ||
shankaree nee- | vu naa cintala ||
vEvEga deerc- | camma ipuDu ||
(kaamaakshee)

caraNam 4

bhakta jana kal- | pa latikaa karu- ||
Naalayaa sata- | yaagiri danaya ||
kaavavE shara- | NaagatuDu kadaa ||
daamasamu sE- | yaka varamosagu ||
(kaamaakshee)

caraNam 5

paadaka mulaNu | deercci nee pada ||
bhakti santata | meeyavE ... ||
paavani kadaa | ,,moravinadaa ||
paraakEla nam- | ,,ma vinamma ||
(kaamaakshee)

caraNam 6

kalusha haariNi | sadaanada phala ||
daayaki | yani birudu bhuvi- ||
lO kali- | gina dorayanusu ||
vEdamu | moraliDagavini ||
(kaamaakshee)

caraNam 7

nee bavana nila- | yaa soora samuda- ||
yaa kara vidhruta | soovalayaa mada ||
tanuja vaaraNa | mrugEndraarccita ||
kalusha dahana ga- | naa aba- ||
rimita vaibhava- | mu kala nee smara- ||
Na madilO dala- | cina janaadula- ||
ku bahu sampada- | la niccE vipu- ||
Du maagabha- | ya miyyavE ||
(kaamaakshee)

caraNam 8

shyaama krishNa sa- | hOdaree shiva ||
shankaree para- | mEshwaree ||
hari haraadula- | ku nee mahimalu ||
kaNim- | ba daramaa ||
,,suduDam- | maa yabhi- ||
maanamu | lEdaa naa- ||
pai dEvee | paraakEla nE ||
brOvavE ipu- | Du shree bhairavee ||
(kaamaakshee)
Bhagyada Lakshmi Baramma - Basant Bahar
Lyricist: Purandar Dasa
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

bhAgyada lakSmI bAramma nammamma nI saubhAgyada lakSmI bAramma

caraNam 1

hejjaya mElE hejya nikkuda gejje kAlgaLa dhvaniya mADuda
sajjana sAdhu pUjeya vELake majjigeyoLagiNa beNNeyante

caraNam 2

kanaka vrSTiya kareyuta bArE manake mAnava siddiyu tOre
dinakara kOTi tEjati hoLeyuva janaka rAyana kumAri bEga

caraNam 3

attittagalade bhaktara maneyali nitya mahOtsava nitya sumaNgaLa
satyava tOruva sAdhu sajjanara cittadi hoLeyuva puttaLi bombe

caraNam 4

sankhyeyillada bhAgyava koTTu kankaNa kayya tiruvuta bAre
kunkumAnkite pankaja lOcana venkaTaramaNana binkada rANi

caraNam 5

sakkare tuppa kAluve harisi shukra vArada pUjeya vELage
akkaravuLLa aLagiri rangana sokka purandara viTTana rANi
Mangalam Jaya Mangalam - Vasantha
Lyricist: Ambidikshitar
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Mangalam Jaya Mangalam
Mamava Raja Matangi Jaya Jaya
Gangadhara Yuvathi Parameswari
Mangala Vara Dayani Jagadeeswara
Sankata Nashini Jaya Mangalam
Sadguru Krupa Charini Subha Mangalam
Marachitivemo Madilo Mammu
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Devotional
Tag: telugu
Audio:
Marachitivemo Madilo Mammu Sainatha Prabhuva
Marugu Cherithimi Mammu Darcherpumu Sainatha Prabhuva
Vyadhula Todan Badhala Nunndan
Vyathalan Badute Vidiya Maku
Ne Dhara Papambulu Bhariyimpa
Velasithivata Deva Deva
O Sainatha Prabhuva

Apathbandhavudanchu Ninnu
Adarinchumani Vedukontin
Ma Pai Me Kripa Jupumanatantin
Mamu Vidanadaga Juchedava
O Sainatha Prabhuva

Sainatha Sainatha O Sainatha Prabhuva
Irakkam Varamal Ponadenna - Behag
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

irakkam varAmal pOnadenna kAraNam En svAmi

anupallavi

karuNai kaDalenRunnaik-kAdir-kETTu nambi vandEn

caraNam

Ala marundi aNDaruyirai Adaritta unadu kIrtti bAlakriSnan
pAdid-dinamum paNindiDum naTarAja mURti

madhyama kaalam

pazhiyattanai nAn seyinum pAlitiDum shiva cidambaram pazhiyattanai nAn seyinum pAlitiDum shiva cidambaram mozhi kaTravar vazhiyiTRunai muppozhudum maravEnE
Dhana Ganapathiye - Valaji
Lyricist: N.S. Chidambaram
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: dhana gaNapatiyE vA vA seyyum tavangaL palittiDa tannaruL tA tA
A: manamalar tannil unnai vaittu nAn pUjittEn makara nan yAzhil un mahimaiyai vAshittEn
C: karimukha ainkara kaNmaNiyE kalai ellAm tandiDum viNmaNiyE
parivuDan karuNai pAlikkum sutanE para sukham tandaruL parashivan maganE
Raksha Bettare - Bhairavi
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

rakSa bettarE doraku

anupallavi

vakshastalamu pai velayu lakshmi ramanuniki

caraNam

sItA karamuni baTTi celigina doraku vAtAtmajuniki
ceyi vashamaina doraku puru-hUtAdula rakSimpa bAhu juDaina
doraku sangItapriya tyAgarAja gEyuDaina dorakEshvarya

Eduta Nunnadu - Bhujangini
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
eduta nunnadu veede ee baludu
madi teliya mamma yemarulo gani

parama purushudata paSula gachenata
saravu lenchina vina sangata idi
hari ye tanata muddu landariki chese nata
iravaya suddu letivo gani

vedala kodaya data vennalu dongile nata
nadanni vinnavariki nammika idi
adi moola mitadata adikela chatalata
kadamma ee suddule tti katalo kani

ala brahma tandri yata, yaSodaku bidda yata
kola dokariki cheppa kooduna ide
telipi sree venkatadri devudai niliche nata
kaladamma mana kento karuNo gani
Vandanamu Raghunandana - Sahana
Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

vandanamu raghunandana sEtu bandhana bhakta candana rAma

anupallavi

shrIdamA nAtO vAdamA nE bhEdamA idi mOdamA rAma

caraNam 1

shrI rAma hrccaramA brOva bhAramA rAya bAramA rAma

caraNam 2

viNTini nammu koNTini sharraNaNtini rammaNTini rAma

caraNam 3

Odanu bhakti vIDanu orula vEDanu nIvADanu rAma

caraNam 4

kammani viDa mimmani varamu kommani paluka rammani rAma

caraNam 5

nyAyamA nIku dAyamA inka hEyamA munigEyamA rAma

caraNam 6

cUDumi kApADumi mammu pODimigaA gUDumi rAma

caraNam 7

kSEmamu divya dhAmamu nitya nEmamu rAma nAmamu rAma

caraNam 8

vEgarA karuNa sAgarA shrI tyAgarAja hrdayAgArA rAma
Karunakari Sai Shiva Sankari
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karunakari Sai Shiva Sankari
Madhura Puri Mohini Meenakshi
Kanchi puri Kamini Kamakshi
Kasi Puri Damini Visalakshi
Parthi Puri Vasini Sathya Sakshi
Karuna NIketana Bhakta Sakha
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karuna Niketana Bhakta Sakha Prabhu
Charanam Mey Lo Prabhu Ram
Dukha Bhanjana Sai Ram
Tribhuvana Sanchari Jyothi Swaroopa
Nithya Niranjana Rama
Aadi Anantha Hey Prema Swaroopa
Dukha Bhanjana Sai Ram
Karuna Samudra Gana Nayaka
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karuna Samudra Gana Nayaka
Guna Dayaka Mangala Dayaka
Vinayaka Vidya Dayaka
Vighna Nashaka Parti Nayaka
Karunanidhe Hanumantha
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karunanidhe Hanumantha
Asadhya Sadhaka
Kripa Nidhe Balavantha
Apara Parakrama
Sri Rama Bhakta Shivamsa Roopa
Sri Rama Doota Sangeetha Rasika
Rama Geetamrita Namamrita Premamrita Hanumantha
Karuna Samudra Sri Rama
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karuna Samudra Sri Rama
Kausalya Tanaya Sri Rama
Sharanagatha Priya Sai Rama
Sharanam Sharanam Sai Rama
Karuna Sagara Prema Swaroopa
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karuna Sagara Prema Swaroopa
Shapa Vimochana Ram
Dukha Bhanjana Sri Ram
Allaha Ishwara Tere Naam
Nanak Eshu Tere Naam
Parthi Puriswara Deena Dayavana
Dukha Bhanjana Sri(Sai) Ram
Karunamaya Shiva
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karunamaya Shiva Saishwara
Lingeswara Hara Jagadishwara
Visweswara Sai Sarveswara
Akhileswara Chandramouleeswara
Tripureswara Triambakeswara
Parameswara Hey Parthiswara
Karuna Sagara Hey Nandalala
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Audio:
Karuna Sagara Hey Nandalala
Murali Manohara Shyama Gopala
Giridhara Nagara Shyama Gopala(2)
Meera Ke Prabhu Sai Gopala