A sample of other songs in raagabox lyrics * 14 *

Govindashrita

Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi:
govindashrita gokulabrundha
pavana jayajaya paramananda

Charanam1:
jagadhabhirama sahasra naama
sugunadhama samskruta naama
gaganashyaama ghanaripu bheema
aganita raghuvanshanbudhi soma

Charanam2:
jananuta charana sharanayu sharana
danuja harana lalita svarna
anagha charanayuta bhoobharana
dinakara sannibha divyabharana

Charanam3:
garuda turamga sarottunga
sardhi bhanga phanishayanamga
karunapamga kamala samga
vara sreevenkata giripati ranga

Jo Achyutananda

Tag: carnatic
Video:
Lyrics: jo achyutAnanda jo jo mukunda

rave paramAnanda rama govinda

nandunintanu cheri nayamu meeranga
chandravadanalu neeku seva chey angaandamuga vari indla
aaduchundanga
mandalaku donga maa muddu ranga

angajuni ganna maayanna itu raara
bangaru ginnelo palu poseradonga neevani sathulu
bonduchunnara
mungita naadara mohanakara

anguga tallapAkannayya chala
Srungara rachanaga cheppe nee jola
sangathigA sakala sampadala neevELa
mangaLamu tirupaTla madana gOpAla

jo achyutAnanda jo jo mukunda

Jo Achyutananda

Tag: carnatic
Video:
Lyrics: jo achyutAnanda jo jo mukunda

rave paramAnanda rama govinda

nandunintanu cheri nayamu meeranga
chandravadanalu neeku seva chey angaandamuga vari indla
aaduchundanga
mandalaku donga maa muddu ranga

angajuni ganna maayanna itu raara
bangaru ginnelo palu poseradonga neevani sathulu
bonduchunnara
mungita naadara mohanakara

anguga tallapAkannayya chala
Srungara rachanaga cheppe nee jola
sangathigA sakala sampadala neevELa
mangaLamu tirupaTla madana gOpAla

jo achyutAnanda jo jo mukunda

Veggalamintha Vrudha Vrudha

Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Veggalamimta vrtha vrtha
taggi parulato dainyamulela

Pemchaga pemchaga perigi nasalu
tumchaga tumchaga tolagunavi
kamchamu kudunu kattina kokayu
vamchanameniki valasinadimte

Tadavaga tadavaga tagili bamdhamu
viduvaga viduvaga vidunavi(di)
gudisalona nokakukkimamchamuna
vodalu sagamunaku vumdedidimte

Maravaga maravaga mayale yimta
muraharudalachite mokshamu
nirati SriVenkatanilayude kayapu-
garimela nilichina kanachimte
0

0

Komma Thana Mutyala

Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pa|| komma dana mutyAlakoMgu jAraga bagaTu | kummariMpucuM deccukonnadi valapu ||

ca|| oyyAramuna viBuni vOrapu ganuMgoni reppa | muyyanEraka mahAmuripemunanu |
kayyapuM gUTamiki kAludruvvucu neMta | koyyatanamunaM deccukonnadi valapu ||

ca|| paipaine AragiMpakumu pannIru gaDu | tApamavunani celulu dalaMka gAne |
toppaliyucuM geMpu tolaMku gannulakonala | kOpagiMpucuM deccukonnadi valapu ||

ca|| eppuDunuM batitODa niMtEsi mElamulu | vopparani celigOra nottaMgAne |
yeppuDO tiruvEMkaTESu kaugiTaM gUDi | vokoppu gulukucuM deccukonnadi valapu ||

Indariki Abhayambunichhu

Tag: carnatic
Video:
Lyrics: Pallavi:
Indariki abhayambulichhu cheyi
Kanduvagu manchi bangaru cheyi

Charanam1:
velaleni vedamulu vedaki techhina cheyi
chiluku gubbali kindha cherchu cheyi
kaliki yagu bhookaanta kougalinchina cheyi
Valanaina konagolla vadi cheyi

Charanam2:
tanivaoka bali cheta danamadigina cheyi
onaranga bhoodaana mosagu cheyi
monasi jalanidhi yammumonaku dechhina cheyi
yenaya nagelu dhariyinchu cheyi

Charanam3:
purasatula maanamulu pollasesina cheyi
turagambu barapedi dodda cheyi
tiruvenkatachala dheeshudai maokshambu
teruvu pranula kella telipedi cheyi

Narayanathe Namo Namo

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:
Narayanathe namo namo Bhava
Naarada sannutha namo namo

Charanam1:
Murahara bhavahara mukunda madhava
Garuda gamana pankajanabha
Parama purusha bhavabandha vimochana
Naramruga sharIra namo namo ..

Charanam2:
Jaladhi shayana ravicandra vilocana
Jalaruha bhavanutha charanayuga
Bhali bandhana gopavadhu vallabha
Nalinodharathe namo namo ..

Charanam3:
Adi deva sakalagama pujitha
Yadava kula mohanarupa
Vedodhara Sri venkatanayaka
Nada priyathe namo namo

Srimannarayana - Bowli

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

shrIman nArAyaNa shrIman nArAyaNa
shrIman nArAyaNa nI shrIpAdame sharaNu

anupallavi

kamalAsati mukhakamala kamalahita
kamalapriya kamalekShaNA
kamalAsanahita garu.dagamana shrI
kamalanAbha nI padakamalame sharaNu

caraNam

parama yogijana bhAgadheya shrI
paramapuruShA parAtparA
paramAtmA paramANurUpa shrI
tiruveN^kaTagiridevA sharaNu

Dolayam Chala Dolayam - Khamas

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi
DolAyAM cala DolAyAm hare DolAyAm

caraNam
mIna kUrma varAha m.rgapati avatArA dAnavAre guNashaure dharaNIdhara marujanaka || 1||

vAmana rAma rAma varak.rShNa avatArA shyAmaLAN^gA raN^ga raN^gA sAmajavarada muraharaNa||2 ||

dAruNa buddha kaliki dashavidha avatArA shIrapANi gosamANe shrIveN^kaTagiri kUTanilaya || 3 ||

Brahmam Okate - Bowli

Singer: Rajesh Vaidya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

tandanAnA Ahi tandanAnA purE tandanAna bhALa tandanAnA bhaLA
brahmamokaTE para brahmamokaTE brahmamokaTE para brahmamokaTE

caraNam 1

kanduvagu hInAdhikamu lindulEvu andariki shrI harE antarAtmA
indulO jantukulamu intA okaTE andariki shrI harE antarAtmA

caraNam 2

ninDAra rAjU nidrincu nidrayu okaTE anDanE baNTu nidra adiyu okaTE
meNDaina brahmANuDu meTTu bhUmi okaTE caNDAlundEti sari bhUmi okaTE

caraNam 3

anugu dEvatalakunu ala kAma sukhamokaTE ghanakITa pashuvulaku kAma sukham okaTE
dIna mahOrAtramulu tegi dhanAdyuna-kokaTE vonara nirupEdakunu okaTE aviyu

caraNam 4

koralu SiSTnnamulu gonu nAkkalokaTE tirugu duSTAnnamulu dinu nAkkalokaTE
paragu durgandhamulapai vAyuvokaTE varusha parimaLamupai vAyuvokaTE

caraNam 5

kaDagi Enugu mIda kAyu eNda okaTE pudami suanakamu mIda bolayu-nendokaTE
kaDu puNyalanu pApa karmulanu sarigAva jaDiyu shrI venkaTEShvaru nAma-mokaTE

Brahma Kadigina - Mukhari

Singer: K.J. Yesudas
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

brahma kaDigina paadamu
brahmamu taanenee paadamu
(brahma)

caraNam 1

celagi vasuda golicina nee paadamu
bali tala mOpina paadamu
talagaka gaganamu tannina paadamu
balaripu gaacina paadamu
(brahma)

caraNam 2

kaamini paapamu gaDigina paadamu
paamu talaniDina paadamu
prEmapu shreesati pisikeDi paadamu
paamiDi turagapu paadamu
(brahma)

caraNam 3

parama yOgulaku pari pari vidhamula
varamosageDi nee paadamu
tiruvenkaTagiri tiramani coopina
parama padamu nee paadamu
(brahma)

Kondalalo Nelakonna - HIndolam

Singer: K.J. Yesudas
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

koNDalalO nelakonna kOnETi raayaDu vaaDu
koNDalanta varamulu guppeDu vaaDu
(koNDa)

caraNam 1

kummara daasuDaina guruvarati nambi
immanna varamulella iccina vaaDu
dommulu cEsinayaTTi toNDamaan cakkuravarti
rammanna cOTiki vacci nammina vaaDu
(koNDa)

caraNam 2

kancilOnanuNDa tirukacci nambi meeda
karuninci tana yeDaku rappincina vaaDu
yenca neppuDaina venkaTEsuDu manalaku
mancivaaDai karuNapaalincina vaaDu
(koNDa)

Madhava Keshava Madhusudana - Kapi

Singer: Aishwarya
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Madhava kesava madhusudana vishnu
sridhara padanakham cimtayami yuyam
Vamana govimda vasudeva pradyumna
ramarama krushna narayanacyuta
Damodaraniruddha daiva pundarikaksha
namatrayadhisa namonamo
Purushottama pundarikaksha divya
hari samkarshana adhokshaja
Narasimha hrushikesa nagadhara trivikrama
saranagata raksha jayajaya seve
Mahita janardana matsyakurma varaha
sahaja bargava buddha jayaturaga kalki
Vihita vignana srivemkatesa subakaram
ahamiha tavapada dasyam anisam bajam

Narayanathe Namo Namo - Veena - Behag

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

nArayaNa tE namO namO (bhava)
nArada sannuta namO namO
(nArAyaNa)

caraNam 1

murahara naghadhara mukunda mAdhava garuDa gamana pankaja nAbhA
parama puruSa bhava bandhanathE (namO) naramruka sharIra namO namO (namO)
(nArAyaNa)

caraNam 2

jaladhi shayana ravicandra vilOcana jalaruha bhavanuta caraNayugA
bhali bandhana gOpavadhU vallabha nalinOttara tE namO namO (namO)
(nArAyaNa)

caraNam 3

Adi dEva sakalAgama pUjita yAdava kula mOhanarUpA
vEdOdhara tiru venkaTanAyaka nAda priya tE namO namO (namO) --
(nArAyaNa)