Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Ekkalathilum - Nattakurinji

Lyricist: Ramaswami Shivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

ekkAlattilum maravEne-ini nAnE
(ekkAlattilum)

anupallavi

maikkAlanai akkAlattil maDiyavudaitta aDi malarinai
(ekkAlattilum)

caraNam 1

viDaiyaiyum konrai toDaiyaiyum matishaDaiyaiyum mazhuppaDaiyaiyum
tOluDaiyu maNiyiDaiyum vizhik-kaDaiyaiyum nalamaDayavE nAn
(ekkAlattilum)

caraNam 2

purattaiyum adanurattaiyum shuTTa tarattaiyum aindu nirattaiyum dasha
karattaiyum sheyyum varattaiyum pancAkSarattaiyum cidambarattaiyum nAn
(ekkAlattilum)

caraNam 3

iShanai prakAshanai guha dAsanai kArkkumnEshanai anbar
pUshanai shei vishvAsanai tillai vAsanai naTarAjanai nAn
(ekkAlattilum)