Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Bhuvaneswariya - Mohana Kalyani

Album: Carnatic
Tag: carnatic
pallavi

bhuvanEshvariya nene mAnasavE bhava bandhagaLa bhItiya biDuvE

anupallavi

bhavadali baridE navEyadE nOyadE tavE suvilAsadE taNiyuvE sukhisuvE
(bhuvanEshwariyaa)

caraNam

vrjinangaLanu vidaLipamAtEya trijagajjananiya triguNAtIteya
nija bhaktAvana suravara surabhiya aja sannutE shrI harikEshAngiya
(bhuvanEshwariyaa)