People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 2 *

Pibare Rama Rasam - Yamuna Kalyani
Singer: T.M. Krishna
Music: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

pibarE rAmarasam rasanE pibrE rAmarasam

caraNam 1

dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam

caraNam 2

janana maraNa bhaya shOka vidUram sakala shAstra nigamAgama sAram

caraNam 3

paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam

caraNam 4

shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam
Sarvam Brahmamayam
Singer: T.M. Krishna
Music: T.M. Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

sarvam brahmamayam rE rE

caraNam 1

kim vacanIyam kima vacanIyam kim racanIyam kima racanIyam

caraNam 2

kim paThanIyam kima paThanIyam kim bhajanIyam kima bhajanIyam

caraNam 3

kim bOddhavyam kima bOddhavyam kim bhOktavyam kima bhOktavyam

caraNam 4

sarvatra sadA hamsa dhyAnam kArtavyam bhO mukti nidAnam