People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 16 *

Pibare Rama Rasam
Music: Sai Madhukar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=2tcfwDanl3o&list=RDAMVM2tcfwDanl3o
Video:
Dolayam chala dolayam hare dolayam
Dolayam chala dolayam hare dolayam

Meena kurma varaaha, mrugapati avathaara
danavaare guna saure, dharani dhara maru janaka
Dolayam chala dolayam hare dolayam || 1 ||

Vamana rama rama, vara krushna avathara
syamalanga ranga ranga, samaja varada muraharana
Dolayam chala dolayam hare dolayam || 2 ||

Daaruna buddha kaliki, dasha vidha avathara
sirapane gosamane sri venkata giri kutanilaya
Dolayam chala dolayam hare dolayam || 3 ||
Vakratunda Mahakaya - Fusion
Music: Sai Madhukar
Lyricist: Traditional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=poUKWeFxSi8&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
Vakratunda Mahakaya
Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kurumedeva
Sarva Karyeshu Sarvada
Raghuvamsa Sudhambudi - Fusion
Singer: Saindhavi
Music: Sai Madhukar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=yU8i_y0EpJI&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
Raghu vamsa Sudhambudhi Chandra Sri Rama Rama Rajeswara

Anupallavi:

Agha Megha maarutha Srikara Asuresha Mrigendra vara Jagannatha


Chittaswaram:

Sa - Re Ma Ga - Re Sa Re - Ma Ma Da - Da Ni Ga - Ga Pa Sa,

Sa ni da pa ma ga, pa ma ga re.

Sa Re Re Ma - Ma Da Da Ni, Ga Pa Pa Sa - Sa Re Re Ma

Ma Ga Ga Re - Re Sa Sa Ni, Ni Da Da Pa - Pa Ma Ga Re


Charanam:

Jamadagnija garva khandhana

Jaya rudraadi vismitha bhandana

Kamala aptha anvaya mandana

Aganita adbhuta shourya shri venkatesha.
Krsihna Nee Begane - Fusion
Singer: Vijay Prakash
Music: Sai Madhukar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=kiKZlpdsKU0&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
pallavi

krishna nee bEganE baarO

anupallavi

bEganE baarO mukhavannu tOrO
(krishna nee bEganE baarO)

caraNam 1

kaalaalandhugE gejje nIlada baavuli
nIlavarNane naaTya vaaduta baarO
(krishna nee bEganE baarO)

caraNam 2

Udiyalli udigejje beraLalli ungura
koraLalli haakida vaijayantiya maalE
(krishna nee bEganE baarO)

caraNam 3

kaashi peethambara kaiyalli koLalu
pUsida shreegandha mayyOLagamma!
(krishna nee bEganE baarO)

caraNam 4

taayige baayalli jagavannu torida
jagadhOddhaaraka namma uDupi shree krishna
(krishna nee bEganE baarO)
Mahaganapatim - Fusion
Music: Sai Madhukar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=ChsET6WmvaQ&list=RDAMVMq0PngsB3Rr0
Video:
pallavi

mahaa gaNapatim manasaa smaraami |
mahaa gaNapatim
vasishTa vaama dEvAdi vandita ||
(mahaa)

anupallavi

mahaa dEva sutam guruguha nutam |
maara kOTi prakaasham shaantam ||
mahaa kaavya naaTakaadi priyam
mooshika vaahanaa mOdhaka priyam ||

p,pmgmrs | rsnspmgm | p,dnsrgm | mrsrsnpm ||
snpmgmnp | mrgmrrs, | r,ss,np, | mg,mnsgm (mahaa ganapatim)