People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 2 *

Shiva Panchakshara Stotram
Album: Carnatic
Audio:
Video:
nagendra-haraya trilochanaya
bhasmanga-ragaya maheshvaraya
nityaya suddhaya digambaraya
tasmai “na” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

madakini-salila-chandana-charcitaya
nandishvara-pramatha-natha-maheshvaraya
mandara-mukhya-bahu-pushpa-supujitaya
tasmai “ma” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

shivaya gauri-vadanbja-vrnda
suryaya dakshadhvara-nashakaya
sri nila-kanthaya vrsa-dhvajaya
tasmai “si” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

vasistha-kumbhobhdava-gautamarya
munindra-devarchita-sekharaya
chandrarka-vaishvanara-lochanaya
tasmai “va” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

yaksha-svrarupaya jatadharaya
pinaka-hastaya sanatanaya
divyaya devaya digambaraya
tasmai “ya” karaya namah shivaya
Om namah shivaya, shivaya namah Om

panchaksaram idam punyam yah pathet-shiva-sannidhau
shiva-loka-mavapnoti shivena saha modate
Ganesha Pancharatnam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
Mudakaratha Modakam Sada Vimukthi Sadhakam
Kaladaravathamskam Vilasi Lokarakshakam
Anaayakaik Nayakam Vinashithebha Dhyathakam
Natha shubhashu Nashakam Namami Tham Vinayakam 1

Nathetharathi Bheekaram Namodhitharka Bhaswaram
Namthsurari Nirjaram Nathadikaa Paduddaram
Sureswaram Nidhishwaram Gajeswaram Ganeswaram
Maheshwaram Thvamashraye Parathparam Nirantharam

Samastha Loka Shankaram Nirastha Dhaithya Kunjaram
Daretharodaram Varam VareBhavakthra Maksharam
Krupakaram Kshamakaram Mudhakaram Yashaskaram
Manaskaram Namskrutham Namskaromi Bhaswaram

Akincha narthi marjanam Chirantha Nokthi Bhajanam
Purari Purva Nandanam Surari Gurva Charvanam
Prapancha nasha Bheeshanam Dhananjayadi Bhooshanam
Kapola Danavaranam Bhaje Purana Varanam

Nithantha Kantha Dhantha Khanthi Mantha Kantha Kathmajam
Achinthya Roopa Manthaheena Mantharaya Krunthanam
Hrudanthare Nirantharam Vasanthameva Yoginam
Thamekadantha Mevatham Vichintha Yami Santhatham

…Phala Shruti …
Maha Ganesha Pancharathna Madarena Yonvaham
Prjalpathi Prabhathake Hrudismaram Ganeswaram
Arogathaam Dhoshathaam Susahitheem Suputhratham
Samahithaayu rashta Bhoothi mabhu paithi Soochiraath