People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 2 *

Pibare Ramarasam
Singer: Rahul Vellal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=4g2-JkaO82U&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

pibarE rAmarasam rasanE pibrE rAmarasam

caraNam 1

dUrIkrta pAtaka samsargam pUrita nAnAvidha phalavargam

caraNam 2

janana maraNa bhaya shOka vidUram sakala shAstra nigamAgama sAram

caraNam 3

paripAlita sarasija garbhANDam parama pavitri krta pASANDam

caraNam 4

shuddha paramahamsAshrama gItam shuka shaunaka kaushika mukha pItam
Smara Vaaram
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

smaravAram vAram cEtaha smara nandakumAram
(smara)

caraNam 1

ghOSa kuTIra payOghrta cOram gOkula brndAvana sancAram
(smara)

caraNam 2

vENuravAmrta pAnakaThOram vishva sthitilaya hEtuvihAram
(smara)

caraNam 3

parama hamsa hrt-panjara kIram paTutara dhEnuka baka samhAram
(smara)