People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 10 *

Enna Seidalum - Kharaharapriya
Singer: Vijay Shiva
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
enna seithAlum enthan thuNai neeyE
en annaiyae umaiyE .. ennai nee (enna)

chinna vayathu muthal unnaiyE nambinEn
sinanthenai adithAlum parintheduthANaithAlum - ini (enna)

mun vinaiyAl inba thunbangal viLainthida
mooda mathi kondunnai nOvathen pEdhamai
en vidhiyAl idar Ayiram soozhinum
ellam un thiruviLaiyAdal enreNNi ini (enna)
Srinivasa Thava Charanam - Kharaharapriya
Singer: Vijay Shiva
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

shreenivaasa tava caraNeLa
cintayaami santatam
(shreenivaasa)

anupallavi

deena janaavana tureeNa shreevEnkaTagiri ramaNa
(shreenivaasa)

caraNam

kamalajaa manOhara shreekarakaruNaa jaladara nada
samaladamO bhaaskarasurEsa raamadaasanuda
(shreenivaasa)
Kalpaka Ambikai - Behag
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kalpakAmbikai nIyallavO kazhaliNai paNi aDiyavarkkaruL

anupallavi

alpa madi konDunnaiyum unNdan aDiyAraiyum pazhippavarkkum

caraNam 1

piraman mudalerumbIrAi prANi kODigat-kannai enru
peyaruruvam anandamoDu pizhai porukkum deivam nI amba

caraNam 2

hari magizhum sahOdari kapAli manOhari irum
bhavap-piNiyaghaTri amba rAmadAsanukkaruLum dEvi
Enna Thavam Seithanai - Kapi
Singer: Umayalpuram
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

enna tavam sheidanai yasOdA engum nirai parabhrammam ammAvenr-azhaikka
(enna tavam)

anupallavi

IrEzu bhuvanangaL paDaittavanaik-kaiyil Endi shIrATTi pAlUTi tAlATTa nI
(enna tavam)

caraNam 1

bhramanum indranum manadil porAmai koLLa
uralil kaTTi vAi pottik-kenjavaittAi tAyE
(enna tavam)

caraNam 2

sanakAdiyar tava yOgam sheidu varundi
sAdhittadai punita mAdE eLidil pera
(enna tavam)
Mahalakshmi Jaganmatha - Sankarabharanam
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi:

mahAlakSmi jaganmAtA manamirangi varamaruL

Anupallavi:

mahA vishNuvin mArbenum maNi pIThamadanil amarndaruL
manmatanai InraruLum thAyE dayAnidhiyE mahA mAyE

Charanam:

pArkkaDal tarum krpAkari parindu vandenai Adari
pankaja malar vaLar annaiyE kaDaikkaN pAr rAmadAsan paNiyum
Karthikeya Gangeya - Todi
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

kArtikEya gAngEya gaurI tanaya karuNAlaya aruL tiruk-

anupallavi

sIrtti mEya tenparangunru tirucchendil pazhani svAmimalai mElum vaLar

caraNam 1

kunru tOrum azhagar kOyil tanilum kunjariyum kurakkoDiyum tazhuvudiN
kunram anaiya IrAru tOLgaLoDu kunjaramena ulavum sharavaNabava

caraNam 2

mAl maruga SaNmukha muruga guhA mahapatiyum vidhiyum tozhum
mAtanga vadana sahOdara azhagA vEl maruvum amalakara kamalA
kuru nagai thavizh ARumukhA viraivu koL mayUrapari mElvaru kumarA sUraRu samarak-

caraNam 3

kAma ripuvin abhirAma suta nin tiru nAmam maravEn kurai thAmadhaminrit-tavir
kaliyuga dEvataiyE tiruvaDi kai tozhuvAr nidhiyE adimaiyin
kAmam mudal paghaivarai shidaittu kaTAkSi SaDakSara rAmadAsan tozhum
Andavane Unnai - Shanmukha Priya
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

ANDavanE unai nambinEn aDimaik-kadimaiyAn aruL puriyoru pughalilan

anupallavi

tANDavam Adum kuncita caraNa malarai yErip-pOTri

caraNam

kaDalinum mighu bhayankara bhavak-kaDal naDucchuzhal iDaippaDu
shirupaDaganaiya aDimai kaNDAi rAmadASan pAmAl koNDa
Dheem Tana Udara - Behag
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

dhIm tana udAra dhiranA nAdhru dhru dhimi kiTata takadhimita dhIm dhIm kiTata

anupallavi

dhIm dhirana dhinAra dhinAra udara tana taka dhIm jhanutatAm dhIm jhanutatAm jhanutatAm tadhingiNatom

caraNam

nanda nandana harE dayA sadhana mandahAsa vadanA kunda radanA Ananda
tundiya mukhAra vinda gOvinda jaya mukundA yaduttama
tAm tAm sa ga ma pa ma taka dhimita dhIm dhIm ni ri sa ni dha tadhingiNa tom
jhaNuta ma ga ma dhimita tadhingiNa tom tAm tadhingiNa tom thAm tadhingiNa tOm
Sri Valli Devasenapathe - Natabhairavi
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

shrI vallI dEva sEnApatE shrI subramaNyA namOstutE

anupallavi

dEvathA sArva bhauma jaya jaya tavi shaD-bhuja kArtikEyA mEyA

caraNam

mAmava sadA shivakumArA vimAnI krta citra mayUrA shrta
kAmita phala dAyaka haThashUra karuNA jaladhara jagadAdhAra
Kana Vendamo - Sriranjani
Singer: T.M. Krishna
Lyricist: Papanasam Sivan
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

kANa vENDAmO iru kaNNirukkum pOdE viNNuyar gOpuram

anupallavi

vINil ulagai shuTri shuTri vandAl mEdini pOTrum cidambara dEvanaik-

caraNam 1

vaiyattinilE karuppaiyuL kiDanduLLam naiyap-piravAmal aiyan tiru naTam

caraNam 2

OTTai shaDalam oDunga veTrelumbuk-kUTTil irunduyir OTTam piDikkumun