People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 14 *

Brochevarevarura - Kamas
Singer: Rahul Vellal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=Dgm_FYrHAMY&list=PLAzWMDVPCKqpMfE3QFERUYS7fgMGtXJOH
Video:
pallavi

brOcEvArevarurA ninnu vina raghuvarA nanu nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla

anupallavi

O caturananAdi vandita nIdu parAkElanayya nI caritamulu
pogaDa lEdu cinta dIrccavaramulicci vEgamE nanu

caraNam

sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA vAtAtmajArcita pAda nAmoralanu vinarAdA
Aturamuga karirAjuni brOcina vAsudEvuDE nIvu gadA pAdakamella pOgoTTi gaTTiga cei baTTi viDuvaga nanu
BHajare Re Manasa - Abheri
Singer: Rahul Vellal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=AfZRiTOJvuQ&list=PLAzWMDVPCKqqoV7Y8mLWLm9Faj4mYDa5o
Video:
pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)
Devadi Deva Sri Vasudeva - Sunada Vinodini
Singer: Umayalpuram
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

dEvAdi dEva shrI vAsudEva kavumayya nannu karuNAlavAla
(dEvAdi)

anupallavi

I vELa nA yAru shatruvulanu nIvE pAradhroli nijabhakta jEsi
(dEvAdi)

caraNam

nE jEsina pujA phalamO nA pUrva puNya phalamO
shrI jAnakIsha E janma micci nannu dhanyuniga bhuvi jEsitivi
(dEvAdi)
Bhajana Seya Rada - Dharmavati
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

bhajana sEya rAdA O manasA shrI rAmuni

anupallavi

aja bhavEndrAdi nutuni sujanAvana lOluni

caraNam

paranArI sahOdaruni paripUrNa kAmuni dharaNijA manOharuni para vAsudEvuni
caraNa jana dhAruni sarasIruha nEtruni niravadhi sukhadAyakuni paramAtmuni bhakta pAluni
Ramabhi Rama -
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
P: rAmAbhi rAma mAmava shrI rAma
A: rAma ravikula lalAma rAkSasa kula bhImA rAmacandra
suguNa sAndra shrI mAnasAmbudhi candra
C: pavanAtmaja sampUjita paramAdbhuta nija carita dEvAdi dEva
mAdhava shrI vAsudEva sArvabhauma satyakAma sarvalOka vandya rAma
Brochevarevarura - Khamas
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi

brOcEvArevarurA ninnu vina raghuvarA nanu nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla

anupallavi

O caturananAdi vandita nIdu parAkElanayya nI caritamulu
pogaDa lEdu cinta dIrccavaramulicci vEgamE nanu

caraNam

sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA vAtAtmajArcita pAda nAmoralanu vinarAdA
Aturamuga karirAjuni brOcina vAsudEvuDE nIvu gadA pAdakamella pOgoTTi gaTTiga cei baTTi viDuvaga nanu
Sri Tulasamma Ma Inta - Devagandhari
Singer: Alamelu Mani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
pallavi
SrI tuLasamma mA(y)iNTa nelakon(av)amma
I mahini nI samAnam(e)var(a)mma bangAru bomma (SrI)

caraNam 1
1karagu suvarNapu sommulu peTTi
sarige cIra muddu kuriyaga kaTTi
karuNa jUci sirulanu 2oDi kaTTi
varaduni karamunanu paTTi (SrI)

caraNam 2
uramuna mutyapu sarul(a)siyADa
sura taruNulu ninnu kani koniyADa
vara munul(a)shTa dig-ISulu vEDa
varaduDu ninnu prEma jUDa (SrI)

caraNam 3
3maruvaka 4pArijAta sarOja
5kuruvaka 6vakuLa 7sugandha rAja
vara sumamulacE tyAgarAja
8varadE ninu pUja sEtu (SrI)
Brochevarevarura - Khamas
Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: Lakshman Ragde
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Pallavi:

brOcEvArevarurA ninnuvina raghuvarA nanu
nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla


Anupallavi:

O caturananAdi vandita nIdu parAkElanayya nI caritamulu

pogaDa lEdu cinta dIrccavaramulicci vEgamE nanuCharanam:

sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA
vAtAtmajArcita pAda nAmoralanu vinarAdA
Aturamuga karirAjuni bOcina vAsudEvuDU nIvu gadA
pAdakamella pOgoTTi gaTTiga
na pai baTTi viDuvaga nanu
Bhajare Re Manasa - Abheri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)
Bhajare Re Manasa - Abheri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)
Oalukavademi Ra Rama
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
P palukavadEmi rA rAmA nAtO
palikitE nee sommulu pOvunA ||
AP jalaja sambhava bhavAdyamara vinuta pada
jalaja nayana neevu sumukhuDai vEgame ||
C 1 niravadhi sukha dAyakuDani telisi nE
niratamu nijamuga nammi yunDaga ||
C 2 marachitivEmO maravakurA rAma
garuDa gamana vAsudEva dayAnidhE ||
Ninne Nammitinayya - Simhendramadhyamam
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:

P: ninnE nammitinayyA shrI rAma
A: pannagEndra shayana pannagAri vAhana pannagAcala bhavya sadana praNatArti haraNa nipuNa
C: parama krpAsAgara para tatvAdhAma varamlosaga brOvavayya vAsudEva
nIraja nEtra nibhagAtra girirAja sutAvara shankara sannuti pAtra sa caritra
Sri Chamundeswari
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

shree caamunDEswari paalaya maam kripaakari shankari
shritajanapaalini mahaabalaadrivaasini
mahishaasuramardini
anupallavi

vaacaamagOcara mahimaviraajitE varaguNabharitE
vaakpatimukhasura vanditE vaasudEva sahajaatE
caraNam

raakanishaakara sannibhavadanE raajeevalOcanE
ramaneeya kundaradanE rakshitabhuvanE maNisadanE

mookavaakpradhaana vikhyaatE munijananuta supreetE
shreekarataaraka mantra toshita cittE
Mamavathu Sri
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

mAmavatu shrI sarasvati kAmakOTi pITha vAsini
(mAmavatu)

anupallavi

kOmaLakara sarOja dhrta vINA sImAtIta vara vAGvibhUSaNa
(mAmavatu)

caraNam

rAjAdhi rAja pUjita caraNa rAjIva nayana ramaNIya vadana

madhyamakAlam: sujana manOratha pUraNa catura nijagaLa shObhita maNimaya hAra
aja bhava vandita vAsudEva caraNArpita sakala vEda sAra
(mAmavatu)