Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 8 *

Sri Tulasamma Ma Inta - Devagandhari

Singer: Alamelu Mani
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi
SrI tuLasamma mA(y)iNTa nelakon(av)amma
I mahini nI samAnam(e)var(a)mma bangAru bomma (SrI)

caraNam 1
1karagu suvarNapu sommulu peTTi
sarige cIra muddu kuriyaga kaTTi
karuNa jUci sirulanu 2oDi kaTTi
varaduni karamunanu paTTi (SrI)

caraNam 2
uramuna mutyapu sarul(a)siyADa
sura taruNulu ninnu kani koniyADa
vara munul(a)shTa dig-ISulu vEDa
varaduDu ninnu prEma jUDa (SrI)

caraNam 3
3maruvaka 4pArijAta sarOja
5kuruvaka 6vakuLa 7sugandha rAja
vara sumamulacE tyAgarAja
8varadE ninu pUja sEtu (SrI)

Brochevarevarura - Khamas

Singer: K.J. Yesudas
Lyricist: Lakshman Ragde
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: Pallavi:

brOcEvArevarurA ninnuvina raghuvarA nanu
nI caraNAmbujamunu nE viDajAla karuNAlavAla


Anupallavi:

O caturananAdi vandita nIdu parAkElanayya nI caritamulu

pogaDa lEdu cinta dIrccavaramulicci vEgamE nanuCharanam:

sItApatE nApai nIkabhimAnamu lEdA
vAtAtmajArcita pAda nAmoralanu vinarAdA
Aturamuga karirAjuni bOcina vAsudEvuDU nIvu gadA
pAdakamella pOgoTTi gaTTiga
na pai baTTi viDuvaga nanu

Bhajare Re Manasa - Abheri

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)

Bhajare Re Manasa - Abheri

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim
(bhajarE)

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram
(bhajarE)

caraNam

rAvana mardanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAti madanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram

madhyama kaalam

ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam
(bhajarE)

Oalukavademi Ra Rama

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: P palukavadEmi rA rAmA nAtO
palikitE nee sommulu pOvunA ||
AP jalaja sambhava bhavAdyamara vinuta pada
jalaja nayana neevu sumukhuDai vEgame ||
C 1 niravadhi sukha dAyakuDani telisi nE
niratamu nijamuga nammi yunDaga ||
C 2 marachitivEmO maravakurA rAma
garuDa gamana vAsudEva dayAnidhE ||

Ninne Nammitinayya - Simhendramadhyamam

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics:
P: ninnE nammitinayyA shrI rAma
A: pannagEndra shayana pannagAri vAhana pannagAcala bhavya sadana praNatArti haraNa nipuNa
C: parama krpAsAgara para tatvAdhAma varamlosaga brOvavayya vAsudEva
nIraja nEtra nibhagAtra girirAja sutAvara shankara sannuti pAtra sa caritra

Sri Chamundeswari

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

shree caamunDEswari paalaya maam kripaakari shankari
shritajanapaalini mahaabalaadrivaasini
mahishaasuramardini
anupallavi

vaacaamagOcara mahimaviraajitE varaguNabharitE
vaakpatimukhasura vanditE vaasudEva sahajaatE
caraNam

raakanishaakara sannibhavadanE raajeevalOcanE
ramaneeya kundaradanE rakshitabhuvanE maNisadanE

mookavaakpradhaana vikhyaatE munijananuta supreetE
shreekarataaraka mantra toshita cittE

Mamavathu Sri

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
Lyrics: pallavi

mAmavatu shrI sarasvati kAmakOTi pITha vAsini
(mAmavatu)

anupallavi

kOmaLakara sarOja dhrta vINA sImAtIta vara vAGvibhUSaNa
(mAmavatu)

caraNam

rAjAdhi rAja pUjita caraNa rAjIva nayana ramaNIya vadana

madhyamakAlam: sujana manOratha pUraNa catura nijagaLa shObhita maNimaya hAra
aja bhava vandita vAsudEva caraNArpita sakala vEda sAra
(mAmavatu)