People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
#sathyasaibaba
#saidiscourses

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Mahalakshmi Ashtakam
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=vRUiaJY1bUI
Video:
Indra Uvacha -

Namastestu mahamaye sripithe surapujite.
Shankhachakra gadahaste mahalakshmi namostu te. 1॥

Namaste Garudarudhe Kolasura Bhayankari
Sarvapapa Hare Devi Mahalakshmi Namostute

Sarvaghne Sarvavarade Sarvadhushta Bhayankari
Sarvaduhkha Hare Devi Mahalakshmi Namosthu Te

Siddhi Buddhi Prade Devi Bhukti Mukti Pradayini.
Mantra murte sada devi mahalakshmi namostu te.

Adyanta Rahite Devi Adishakti Maheshwari.
Yogajne yoga sambhute mahalakshmi namostu te.

Sthulasukhma Maharoudre Mahashakthi Mahodare
Maha papa hare devi mahalakshmi namostu te

Padmasanastithe Devi Parabrahmasvarupini.
Parameshi Jaganmatah Mahalakshmi Namosthu Te

Swetambaradhare Devi Nanalankara Bhushite.
Jagasthite Jaganmatah Mahalakshmi Namosthu Te.

Mahalakshmashtakam Stotram Yah Patheh Bhaktiman Narah.
Sarvasiddhi Mavapnothi Rajyamprapnothi Sarvada
Ekakale Pathennityam Mahapapavinashanam
Dvikalam yah pathennityam dhana dhanya samanvitah॥

Trikalam Yah Pathennityam Mahasatru Vinasanam.
Mahalakshmi Rbhaven-Nityam Prasanna Varada Shubhah

Iti Indra Kritam Mahalakshmi Ashtakam Sampoornam

Singers : Sriranjani Balaji, Avyaktha G Bhat, Nirantara Ranjeev, Rakshitha Ramji, Maya Swaminathan, Sarvashri V Madhan, Praneeta Ramachandran &
Prakruthi Raghunath