People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Parama purusham
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi
parama puruSam hrdaya bhAvaya tam
anupallavi
muraLInAda vivrta tarapara lalita pancamam
caraNam 1

dEvakI vasudEvAdi divya puNya nicayam amarAvana niratama jitamambudAkrtim
pAvana taraNi tanayOparanta viracita lIlam sEvakAbhISTa dAyakam sitadashana bhAsuram

caraNam 2

kOpA vantitA hrdaya tApahara mati madhura-lApamavanI bhAra bhUpa mardanam
shrIpatimamala yOgi cintaya pAda yugaLam akhilAlApadud-dharaNa paramabja bhava vanditam

caraNam 3

sama rajita dAnavam sakala lOkanatam akhila shamalahati sarasa caritamam akSayam
kamala daLa nibha nayana kalita karuNArasam kamalanAbham amita bhava gata shamana kAraNam