People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
#sathyasaibaba
#saidiscourses

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Ardhanareeswaram Aradhayami
Singer: Kuldeep M Pai
Tag: carnatic
Audio:
Video:
pallavi

ardhanArIshvaram ArAdhayAmi satatam atri bhrgu vasiSThAdi muni brnda vanditam shrI

anupallavi

ardhayAma alankAra vishESa prabhAvam ardhanArIshvarI priya karam abhayakaram shivam

caraNam

nAgEndra maNi bhUSitam nandi turagArOhitam shrI guruguha pUjitam kumudakriyA rAganutam
AgamAdi sannutam ananta vEda ghOSitam amarEshAdi sEvitam Arakta varNa shObhitam