People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 24 *

Giriraja Sutha Thanaya
Music: S. Jaykumar
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=oAQmGsg7VKo
Video:
Pallavi
Giriraja suthaa thanaya-sadaya

Anupallavi
Sura raja mukharchitha pada yuga,
Paripalayamaam , ibharaja mukha

Charanam
Gana Nadha parathpara Sankara,
Agama vari nidhi , rajanee karaa,
Phani raja Kankana, vighna niva-,
Rana, sambhava Sri Thyagaraja nutha.
Adharam Madhuram - Madhurashtakam
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=TOhOxDIX_60
Video:
adharam madhuram vadanam madhuram
nayanam madhuram hasitam madhuram
hridayam madhuram gamanam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 1 ||

vachanam madhuram charitam madhuram
vasanam madhuram valitam madhuram
chalitam madhuram bhramitam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 2 ||

venur madhuro renur madhurah
panir madhurah padau madhurau
nrityam madhuram shakhyam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 3 ||

gitam madhuram pitam madhuram
bhuktam madhuram suptam madhuram
rupam madhuram tilakam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 4 ||

karanam madhuram taranam madhuram
haranam madhuram ramanam madhuram
vamitam madhuram shamitam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 5 ||

gunja madhura mala madhura
yamuna madhura vici madhura
salilam madhuram kamalam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 6 ||

gopi madhura lila madhura
yuktam madhuram muktam madhuram
dhristam madhuram shistam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 7 ||

gopa madhura gavo madhura
yastir madhura shristhir madhura
dalitam madhuram phalitam madhuram
madhur-adipater akhilam madhuram || 8 ||

|| iti srimad vallabha-acarya viracitam madhurastakam sampurnam ||
Swagatham Krishna
Music: Sai Madhukar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=utJl2GTL2NE
Video:
Pallavi

swaagatam krishha saranaagatam krishnaa
madhuraapuri sadanaa mridu vadanaa madhusoodana iha

Anupallavi

Boga Thaptha sulabha supushpa gandha kalapa,
Kasthuri thilaka mahitha mama kantha nanda gopa Kandha

Charanam

Mushtikasura Chanoora malla , Madhu soodhana , Kuvalayapeeda,
Mardhana, Kalinga narthana , Gokula Rakshana , Sakala sulakshana,
Deva sishta jana pala , Sankalpa kalpa , kalpa satha koti samprabhava,
Dheera , Muni jana vihara . Madana sukumara , Daithya samhara, deva,
Madhura madhura rathi sahasa , sahasa Vruja yuvathi jana manasa poojitha.
Sri Vigna Rajam Bhaje
Music: Sai Madhukar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=P-lLiYa1uF8
Video:
Pallavi
Sri Vigna Rajam Bhaje-Bhajeham bhajeham,
Bhajeham bhaje –thamiha

Anupallavi
SAnthatham aham Kunjara Mukham,
Shankara sutham, Shankari sutham-Thamiha,
Santhathamaham dhanthi Sundara mukham,
Anthakanthaka sutham, Shiva Shankari sutham-thamiha

Charanam
1.Sevitha surendra, mahaneeya guna sheelam,
Japatha Samadhi sukha varada anukoolam,
Bhavitha suramani Ghana bhaktha paripalam,
Bhayankara vishanga mathanga kula kalam.

2.Kanaka keyura haravali kalitha,
Gambheera gowragiri shobham sushobham,
Kamadhi bhaya bharitha mudaa madha,
Kali kalusha kanthitham akhanda prathapam-prathapam,
Sanaka suka Narada Patanjali , Parachara,
Mathanga muni sanga sallapam –sallapam,
Sathya paramabhja nayana pramudha mukthikara,
Thathwamasi nithya nighamadhi swaroopam.
Ramashtakam
Music: Sai Madhukar
Lyricist: Sage Vyas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=JrVcPFUOFUk
Video:
Sri Rama Rama Rameti
Rame Raame Manorame
Sahasra Naama Tat-Thulyam
Sri Rama Naama Varaanane

Bhaje vishesha sundaram, samastha papa khandanam,
Swabhaktha chitha ranjanam, Sadaiva rama madvayam.
Jatakalapa Shobhitham, Samastha papa nasakam,
Swabhaktha bheethi bhanjanam, Bhajeha rama madvayam.

Nija swaroopa bhodhakam, krupakaram bhavapaham,
Samam shivam niranjanam, Bhajeha rama madvayam.
Saha prapancha kalpitham, hyanamaroopa vasthavam,
Nirakruthim niramayam, Bhajeha rama madvayam.

Nishprapancha, nirvikalpa, nirmalam, niramayam,
Chideka roopa santhatham, Bhajeha rama madvayam.
Bhavabdhipotha roopakam, hyasesha deha kalpitham,
Gunakaram, krupakaram, Bhajeha rama madvayam.

Maha vakhya bodhakair virajamana vakpadai,
Parabrahma vyapakam, Bhajeha rama madvayam.
Shiva pradham sukhapradham, bhavaschidham bramapaham,
Virajamana desikam, Bhajeha rama madvayam.

Sri Rama Rama Rameti
Rame Raame Manorame
Sahasra Naama Tat-Thulyam
Sri Rama Naama Varaanane
Krishna Kamalaksha
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=9S1F_xcvyZ8
Video:
KrShNa KamalAksha Kalaye tvAm kamalesha
trShNA rahitApta tApasa brnda mAnasa nivesha
KrshnA samrakshakAkshaya prema bharita mrdu bhASha
VrshNivamsha varabhUSha vara dAyaka nara vara vesha shri -

Bala vanamalAdhara rAsa nartana vilola varaku-
celAdi paripAla karuNAlavAla jayashIla - aLi
nIlALaka nilAbja nibha naliNa pAda yugala ghora kali
kAlAntaka kAlAri hita kalyANa suguNa jAla Shri-

dhIra yadu vIra duritApaharaNa gambhira dadhi-
cora cidAkAra saccarita jana hrdAgAra shruti -
sAra rasAdhAra samsara bhaya harana shUra nirvi-
kAra nirAkAra nirvANa sukhada sukumAra - shrI

nandAtmajAkhanDAtma sukha dAyakAdyanta rahita vidhi
nandIsha gamanAdi sura gaNa vandita triguNAtIta - ramya
brndAvana sanchAra rAkendu mukha madana tAta ....go-
vindAnanda kandAnanta shayana bhava jaladhi pota - shrI

pUtAtmaka puNyaphala prada pUtAnAdi samharaNa bhakta -
vAtAtmaja vinatAsuta pUjita pAvana caraNa divya
GitAcArya GurupavanapurAdhisha lokaika sharaNa san -
gitAdyakhila kalAbhijna paramAnanda nArAyaNa shrI
Hanuman Chalisa
Music: S. Jaykumar
Lyricist: Sage Tulasidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=PbWd7F4xNHw&list=RDAMVMPbWd7F4xNHw
Video: