Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 3 *

Karunai Puriya - Sriranjani

Lyricist: Ambujam Krishna
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

karuNai puriya nalla taruNam iduvE marakata vaNNA manamirangAyO

anupallavi

pArvatI nAthanum bhArati nAthanum ArvamuDan paNiyum ambuja nAbhanE

caraNam

Adip-pADip-parandODit-tiriyum pala kOTi uyirgaLum vADit-tavittiDAmal
paDiyaLandiDum paramA unniru aDi paNiyuminda aDimaipavamaravE

Engu Nan Selvenayya - Dwijavanthi

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

engu nAn shelvEnayyA ennai nIr taLLInAl

anupallavi

tingaL veN pinjinai shen shaDai tAngiDum shankarA ambikait-tAi vaLar mEniyA

caraNam

anjinOr idarellAm azhiya Or kaiyinAl abahayamE kATTiDum aruTperum aNNalE
nanjinai uNDumE vAnulOr nalam ura nADiDum vaLLalE nAnmarai nAthanE

Jnana Mosaga Rada - Poorvikalyani/Shadvidamargini

Lyricist: St. Thyagaraja
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Lyrics: pallavi

jnAna mosaga rAdA garuDa gamana vAdA

anupallavi

nI nAmamucE nAmadi nirmalamainadi

caraNam

paramAtmuDu jIvAtmuDu padinAlugu lOkamulu nara kinnara kimpuruSulu nAradAdi munulu
paripUrNa niSkaLanka niravadhi sukha dAyaka vara tyAgarAjarcita varamu tAnanE