People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Krishna Kamalaksha
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=9S1F_xcvyZ8
Video:
KrShNa KamalAksha Kalaye tvAm kamalesha
trShNA rahitApta tApasa brnda mAnasa nivesha
KrshnA samrakshakAkshaya prema bharita mrdu bhASha
VrshNivamsha varabhUSha vara dAyaka nara vara vesha shri -

Bala vanamalAdhara rAsa nartana vilola varaku-
celAdi paripAla karuNAlavAla jayashIla - aLi
nIlALaka nilAbja nibha naliNa pAda yugala ghora kali
kAlAntaka kAlAri hita kalyANa suguNa jAla Shri-

dhIra yadu vIra duritApaharaNa gambhira dadhi-
cora cidAkAra saccarita jana hrdAgAra shruti -
sAra rasAdhAra samsara bhaya harana shUra nirvi-
kAra nirAkAra nirvANa sukhada sukumAra - shrI

nandAtmajAkhanDAtma sukha dAyakAdyanta rahita vidhi
nandIsha gamanAdi sura gaNa vandita triguNAtIta - ramya
brndAvana sanchAra rAkendu mukha madana tAta ....go-
vindAnanda kandAnanta shayana bhava jaladhi pota - shrI

pUtAtmaka puNyaphala prada pUtAnAdi samharaNa bhakta -
vAtAtmaja vinatAsuta pUjita pAvana caraNa divya
GitAcArya GurupavanapurAdhisha lokaika sharaNa san -
gitAdyakhila kalAbhijna paramAnanda nArAyaNa shrI