Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Sankata Harana Mangala Charana

Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Lyrics: Sankata Harana Mangala Charana
Shirdishwara Sai Deva Deva
Parthishwara Sai Deva
Bhava Priya Sai Bhava Bhaya Bhanjana
Yuga Avatara Jaya Jaga Vandana
Mohana Roopa Manasa Ranjana
Shirdishwara Sai Deva Deva
Parthishwara Sai Deva Deva