Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Sai Bhajana Bina Sukha Shanti Nahin

Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Bhajan
Tag: bhajan
Lyrics: Sai Bhajana Bina Sukha Shanti Nahin
Hari Nama Bina Ananada Nahin
Prema Bhakti Bina Uddhara Nahin
Guru Seva Bina Nirvana nahin
Sai Bhajana Bina Sukha Shanti Nahin
Japa Dhyana Bina Samyoga Nahin
Prabhu Darshan Bina Pragnan Nahee
Daya Dharma Bina Satkarma Nahin
Bhagavan Bina Koi Apna Nahin
Sainath Bina Paramatma Nahin