Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
BGM

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Bhajamana Ramam Sri Ramam

Singer: O.S. Arun
Tag: Bhajan
Lyrics: Bhaja Mana Ramam Sri Ramam
Shyamala Komala Nayabhi Ramam (Bhaja Mana ...)
Bharatha Lakshmana Pramudita Ramam
Maruthi Sevitha Manobhi Ramam
Pankaja Lochana Pattabhi Ramam (Bhaja Mana.....)