People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 6 *

Naam Ramayanam
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=F5QJTjQF6TY
Video:
॥ Balakandah ॥
Shuddhabrahmaparatpara Ram॥1॥
Kalatmakaparameshwara Ram॥2॥
Sheshatalpasukhanidrita Ram॥3॥
Brahmadyamaraprarthita Ram॥4॥
Chandakiranakulamandana Ram॥5॥
Shrimaddasharathanandana Ram॥6॥
Kausalyasukhavardhana Ram॥7॥
Vishwamitrapriyadhana Ram॥8॥
Ghoratatakaghataka Ram॥9॥
Marichadinipataka Ram॥10॥
Kaushikamakhasamrakshaka Ram॥11॥
Shrimadahalyoddharaka Ram॥12॥
Gautamamunisampujita Ram॥13॥
Suramuniwaraganasamstuta Ram॥14॥
Navikadhavitamridupada Ram॥15॥
Mithilapurajanamohaka Ram॥16॥
Videhamanasaranjaka Ram॥17॥
Tryambakakarmukabhanjaka Ram॥18॥
Sitarpitawaramalika Ram॥19॥
Kritavaivahikakautuka Ram॥20॥
Bhargavadarpavinashaka Ram॥21॥
Shrimadayodhyapalaka Ram॥22॥

Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥ Ayodhyakandah ॥
Aganitagunaganabhushita Ram॥23॥
Avanitanayakamita Ram॥24॥
Rakachandrasamanana Ram॥25॥
Pitrivakyashritakanana Ram॥26॥
Priyaguhaviniveditapada Ram॥27॥
Tatkshalitanijamridupada Ram॥28॥
Bharadwajamukhanandaka Ram॥29॥
Chitrakutadriniketana Ram॥30॥
Dasharathasantatachintita Ram॥31॥
Kaikeyitanayarthita Ram॥32॥
Virachitanijapitrikarmaka Ram॥33॥
Bharatarpitanijapaduka Ram॥34॥

Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥ Aranyakandah ॥
Dandakavanajanapavana Ram॥35॥
Dushtaviradhavinashana Ram॥36॥
Sharabhangasutikshnarchita Ram॥37॥
Agastyanugrahavardhita Ram॥38॥
Gridhradhipasamsevita Ram॥39॥
Panchawatitatasusthita Ram॥40॥
Shurpanakhartividhayaka Ram॥41॥
Kharadushanamukhasudaka Ram॥42॥
Sitapriyaharinanuga Ram॥43॥
Marichartikridashuga Ram॥44॥
Vinashtasitanveshaka Ram॥45॥
Gridhradhipagatidayaka Ram॥46॥
Shabaridattaphalashana Ram॥47॥
Kabandhabahuchchhedaka Ram॥48॥

Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥ Kishkindhakandah ॥
Hanumatsewitanijapada Ram॥49॥
Natasugrivabhishtada Ram॥50॥
Garvitawalisamharaka Ram॥51॥
Vanaradutapreshaka Ram॥52॥
Hitakaralakshmanasamyuta Ram॥53॥

Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥ Sunderkandah ॥
Kapiwarasantatasamsmrita Ram॥54॥
Tadgativighnadhvamsaka Ram॥55॥
Sitapranadharaka Ram॥56॥
Dushtadashananadushita Ram॥57॥
Shishtahanumadbhushita Ram॥58॥
Sitaveditakakavana Ram॥59॥
Kritachudamanidarshana Ram॥60॥
Kapiwaravachanashwasita Ram॥61॥

Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥ Yuddhakandah ॥
Ravananidhanaprasthita Ram॥62॥
Vanarasainyasamavrita Ram॥63॥
Shoshitasaridisharthita Ram॥64॥
Vibhishanabhayadayaka Ram॥65॥
Parvatasetunibandhaka Ram॥66॥
Kumbhakarnashirachchhedaka Ram॥67॥
Rakshasasanghavimardaka Ram॥68॥
Ahimahiravanacharana Ram॥69॥
Samhritadashamukharavana Ram॥70॥
Vidhibhavamukhasurasamstuta Ram॥71॥
Khasthitadasharathavikshita Ram॥72॥
Sitadarshanamodita Ram॥73॥
Abhishiktavibhishananata Ram॥74॥
Pushpakayanarohana Ram॥75॥
Bharadwajadinishevana Ram॥76॥
Bharatapranapriyakara Ram॥77॥
Saketapuribhushana Ram॥78॥
Sakalaswiyasamanata Ram॥79॥
Ratnalasatpithasthita Ram॥80॥
Pattabhishekalankrita Ram॥81॥
Parthivakulasammanita Ram॥82॥
Vibhishanarpitarangaka Ram॥83॥
Kishakulanugrahakara Ram॥84॥
Sakalajivasamrakshaka Ram॥85॥
Samastalokadharaka Ram॥86॥

Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥ Uttarakandah ॥
Agatamuniganasamstuta Ram॥87॥
Vishrutadashakanthodbhava Ram॥88॥
Sitalingananirvrita Ram॥89॥
Nitisurakshitajanapada Ram॥90॥
Vipinatyajitajanakaja Ram॥91॥
Karitalavanasuravadha Ram॥92॥
Swargatashambukasamstuta Ram॥93॥
Swatanayakushalavanandita Ram॥94॥
Ashwamedhakratudikshita Ram॥95॥
Kalaveditasurapada Ram॥96॥
Ayodhyakajanamuktida Ram॥97॥
Vidhimukhavibudhanandaka Ram॥98॥
Tejomayanijarupaka Ram॥99॥
Samsritibandhavimochaka Ram॥100॥
Dharmasthapanatatpara Ram॥101॥
Bhaktiparayanamuktida Ram॥102॥
Sarvacharacharapalaka Ram॥103॥
Sarvabhavamayavaraka Ram॥104॥
Vaikunthalayasamsthita Ram॥105॥
Nityanandapadasthita Ram॥106॥

Ram Ram Jaya Raja Ram॥107॥
Ram Ram Jaya Sita Ram॥108॥

Ram Ram Jaya Raja Ram।
Ram Ram Jaya Sita Ram॥

॥ Iti Namaramayanam Sampurnam ॥
Garuda Gamana
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=hSu1jZCHvHY
Video:
Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Manasila Sathu Mama Nithyam
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Jalaja Nayana Vidhi… Namuchi Harana Mukha
Vibudha Vinutha Padha Padmaa ||2||
Vibudha Vinutha Padha Padmaa
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Bhujaga Shayana Bhava… Madhana Janaka Mama
Janana Marana Bhaya Haari ||2||
Janana Marana Bhaya Haari
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Shamkha Charadhara… Dhushta Dhaithya Hara
Sarwaloka Sharanaa ||2||
Sarwaloka Sharanaa
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Aganitha Guna Gana… Asharana Sharanadha
Vidhalitha Suraripu Jaalaa ||2||
Vidhalitha Suraripu Jaalaa
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Bhaktha Varya Miha… Bhoori Karunayaa
Paahi Bhaarathee Theertham ||2||
Paahi Bhaarathee Theertham
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Manasila Sathu Mama Nithyam
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva
Srimannarayana Srimannarayana
Lyricist: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=eZOUcYzD0g0
Video:
pallavi

shrIman nArAyaNa shrIman nArAyaNa
shrIman nArAyaNa nI shrIpAdame sharaNu

anupallavi

kamalAsati mukhakamala kamalahita
kamalapriya kamalekShaNA
kamalAsanahita garu.dagamana shrI
kamalanAbha nI padakamalame sharaNu

caraNam

parama yogijana bhAgadheya shrI
paramapuruShA parAtparA
paramAtmA paramANurUpa shrI
tiruveN^kaTagiridevA sharaNu
Vathapi Ganapathim Bhajeham
Lyricist: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=snoKQio_zBc
Video:
pallavi

vaataapi gaNapatim bajEham |
vaaraNaasyam varapradam shree ||

anupallavi

bootaadi sam sEvita caraNam |
boota bowdika prapanca baraNam ||
veetaraagiNam vinata yOginam (shree) |
vishva kaaraNam vigna vaaraNam ||
(vaathapi)

caraNam

puraa kumba sambhava munivara prapoojitam |
trikONa madya gatam |
muraari pramukaat yupaasitam |
moolaadhaara kshEtraa stitam |
paraadi sattvaari vaakaatmagam |

praNava svaroopa vakratunDam |
nirandaram niDala candra kaNDam |
nija vaamakara vidrutEkshutanDam |
karaambuja paaSa beejaapooram |
kaloosha vidhooram bootaahaaram |
haraadi guruguha tOshita bimbam |
hamsadhwani booshita hErambam ||
(vaathapi)
Bhavayami Gopala Balam
Lyricist: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=I00G_pQHRbA
Video:
pallavi

bhAvayAmi gOpAlabAlam manas-sEvitam tatpadam cintayEyam sadA

caraNam 1

ghaTi ghaTita mEkhalA kacitamaNi khaNDikA paTala nina dEna viprAjamAnam
kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam

caraNam 2

niratakara kalita navanItam brahmAdi sura nikara bhAvanA shObhita padam
tiruvEnkaTAcala stitam anupam harim parama puruSam gOpAlabAlam
Kurai Onrum Illai
Music: Raajaaji
Lyricist: Carnatic
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=tRKE7f2CQCE
Video:
pallavi : Shiva Ranjani

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 P D2 S
Av: S D2 P G2 R2 S

kuRai onRum illai maRaiMoorththi kaNNaa
kuRai onRum illai kaNNaa
kuRai onRum illai GOvinthaa

anupallavi : Shiva Ranjani

kaNNukku Theriyaamal niRkinRaay kaNNaa
kaNNukku Theriyaamal ninRaalum enakku
kuRai onRum illai maRaiMoorththi kaNNaa

caraNam 1 : Shiva Ranjani

VEndiyathai thanNthida VEnkaTEsan enRirukka
VEndiyathu VERillai maRaiMoorththi kaNNaa
maNivaNNaa malaiappaa GOvinthaa GOvinthaa
caraNam 2 : Kaapi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

thiraiyin pin niRkinRaay kaNNaa - unnai
maRai Othum NYaaniyar mattuME kaaNpaar
enRaalum kuRai onRum enakkillai kaNNaa
caraNam 3 : Kaapi

kunRin MEl kallaaki niRkinRa varathaa
kuRai onRum illai maRaiMoorththi kaNNaa
maNivaNNaa malaiappaa GOvinthaa GOvinthaa

caraNam 4 : Sindu Bhairavi

10 naaTakapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

kalinNaaLukkiranNgi kallilE iRangi
nilaiyaaga KOvilil niRkinRaay KEsavaa

caraNam 5 : Sindu Bhairavi

yaathum maRukkaatha malaiyappaa - un maarbil
Ethum thara niRkum karuNai kadal annai
enRum irunthida Ethu kuRai enakku
onRum kuRai illai maRaiMoorththi kaNNaa
maNivaNNaa malaiappaa GOvinthaa GOvinthaa