People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 2 *

Balvikas Shlokas
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: other
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=IGFYcg9GUN0
Video:
1. Vakratunda Mahakaya......
Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha |
Nirvighnam Kuru Me Dev Sarv-Kaaryeshu Sarvadaa ||

2. Omkara Bindu Samyuktam......
omkaram bindu samyuktam nityam dhyayanti yoginah |
kamadam mokshadam chaiva onkaraya namo namah ||

3. Gurur Brahma Gurur Vishnu......
Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah |
Guru Saakshaata Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah ||

4. Ya Kundendu Tushara Hara Dhavala.......
Ya Kundendu Tusharahara Dhavala Ya Shubhra Vastravrita
Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana
Ya Brahmachyuta Shankara Prabhritibihi Devaih Sada Pujita
Sa Mam Pathu Saravatee Bhagavatee Nihshesha Jadyapaha.

5. Kailaasarana Shiva Chandramouli.....
Kailaasarana Shiva Chandramouli
Phaneendra Maathaa Mukutee Zalaalee
Kaarunya Sindhu Bhava Dukha Haaree
Thujaveena Shambho Maja Kona Taaree

6. Sarva Mangala Mangalye.....
sarvamaṅgalamāṅgalye śive sarvārthasādhike |
śaraṇye tryambake gauri nārāyaṇi namo’stu te ||

7. Shantaakaram Bhujaga Shayanam......
shantakaram bhujagashayanam padmanabham suresham
vishvadharam gaganasadrisham meghavarnam shubhangam |
lakshmikantam kamalanayanam yogibhirdhyanaganyam
vande vishnum bhavabhayaharam sarvalokaikanatham ||

8. Manojavam Maaruta Tulya Vegam......
manojavam marutatulyavegam
jitendriyam buddhimatam varishtha |
vatatmajam vanarayuthamukhyam
shriramadutam sharanam prapadye |

9. Poorvam Rama Tapovanadi Gamanam.....
Poorvam Rama-tapo-vanaadi-gamanam Hatva Mrugam Kaanchanam
Vaidehee-haranam Jatayu-maranam Sugreeva-sambhashanam
Balee-nigrahanam Samudra-taranam Lankapuri-daahanam
Paschaat Raavana-kumbhakarna-hananam Etatdhi Ramayanam.

10. Karaagre Vasathe Lakshmi.....
KaraAgre Vasate Lakshmi, Kara-Madhye Saraswati
Kara-Moole Sthitaa Gowri, Mangalam Kara-Darshanam

11. Harir Dhaata Harir Bhokta.....
Harir Dhaata Harir Bhokta
Harir Annam Prajaapatih
Harir Vipra Shareerastu
Bhunkte Bhojayate Harih.

12. Karacharana kritam Va Kayajam Karmajam Va....
Karacharana Krtam Vaakkaayajam Karmajam Vaa,
Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham,
Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva,
Jaya Jaya Karunaabdhe Shri Mahaadeva Shambho.

13. Twameva Mata Cha Pita Twameva.....
twameva mata cha pita twameva |
tvameva bandhushcha sakha tvameva |
tvameva vidya dravinam tvameva |
tvameva sarvam mama deva deva ||

14. Sarve Vai Sukhinah Santu......
Sarve Vai Sukhinah Santu
Sarve santu nirāmayāḥ
Sarve bhadrāṇi paśyantu
Mā kashchit duḥkha bhāgbhavet

15. Mangala Arati [ Sarva Dharma Prayer ]
Om Tat Sat Sri Narayana Tu
Purushothama Guru Tu
Siddha Buddha Tu, Skanda Vinayaka
Savita Pavaka Tu, Savita Pavaka Tu

Brahma Mazda Tu, Yahva Shakthi Tu
Yeshu Pitha Prabhu Tu
Rudra Vishnu Tu, Rama Krishna Tu
Rahim Tao Tu, Rahim Tao Tu

Vasudeva Go Vishwa Roopa Tu
Chidananda Hari Tu
Advitiya Tu Akala Nirbhaya
Atma Linga Shiva Tu (Sai) (3)

16. Om Shanti Shanti Shantihi
Bhagawan Sri Sathya Sai Ki Vandanaalu
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: telugu
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=WZP2l62UkeE
Video:
Bhagawan Sri Sathya Sai Ki Vandanaalu Ugadi Panduga Sambaraalu

Mee Sannidhilo Ee Vedukulu Maa Bhagyalu
Sathya Sai Jai Jai Anandadayi Jai Jai
Hey Murari Parthivihari Jai Jai || Bhagawan Sri Sathya Sai ||

Dasavatara Rupuda Neevani Telisinamayya
Dayatho Mammu Deevinchutakai Rappichavayya
Durgunaalu Alavadani Sadh Hryudayamu Nosagumayya
Darshinthimi Dhanyulamaithimi Sai Ramayya || Bhagawan Sri Sathya Sai ||

Enni Thapamulu Vrathamulu Chesithimo Thelidaya
Ee Janmalo Nee Balaluga Dhanyulamaithimaya
Kaivalyammu Mukhthi Padamu Makeveriki Thelidaya
Mee Pada Sevalu Chese Bhagyamu Maakika Chaalayya || Bhagawan Sri Sathya Sai ||

Sathya Dharma Shanthi Premalu Maalo Nilupumaya
Eersha Dveshalu Maa Dari Cherani Margamu Chupuvaya
Mee Ashayaalanu Thelipe Shakthini Maapai Osagumaya
Bala Vikas Pillalamu Maa Sarvamu Neevaya || Bhagawan Sri Sathya Sai ||