People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Gopala Gokula Vallabhi
Singer: O.S. Arun
Music: St. Tulsidas
Lyricist: St. Tulsidas
Album: Bhajan
Tag: Bhajan
Audio:
gOpAla gOkula vallabhI priya gOpa gOsuta vallabham
caraNAravindam aham bhajEvajanIya suramuni durlabam
ghana shyAma kAmanIkachabhi lOkAbhirAma manOharam
kinjalaka vasana kishOra mUruta pUri guNa karuNAkaram
kaca kuTila sundara tilakabru-rAgAmayanga samAnanam
apa haraNa tulasidAsa prAsa viharavindArAnanam