Carnatic
Bhajan
Hindi
Music
Telugu
English
Tamil

A sample of other songs in raagabox lyrics * 2 *

Harihara Putram - Vasantha

Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
pallavi

hariharaputram shAstAram sadA bhajEham mAyA kAryam tyajEham

anupallavi

muraharAdi mOhita shaurigiri vihAram muraLI bhErI vAdyAdi priyakaram prarthitaputrapradam vasantanata brndam dIrghAyuSprada dInajana sukhapradam

caraNam

phAlguna mAsa paurNimAvatAram pANDya kEraLAdi dEsha prabhAkaram puSpa
sharEkSu kArmuka dharam phulla kalhAra daNDadharakaram kaliyuga pratyakSam
garvita dakSa shikSam vara guruguhAntarangam ratha gaja turangam

Cheliye Kunjanamo - Brindavana Saranga

Lyricist: Swathi Thirunal
Album: Carnatic
Tag: carnatic
Video:
pallavi

caliyE kunjan mO tum ham mil shyAm hari

antara 1

dEkhO jamunA rE bahi sundar ati nIrbhari
(caliyE)

antara 2

chODiyE kaisE mOkun mai to tErO hAth dhari
(caliyE)

antara 3

suniyE kOyal kE bOl piyA kyA kahrI
(caliyE)